ㅤㅤㅤㅤ

ㅤ„ДОБРОТО СЕМЕ“ се измерва с широкия спектър на употреба, на позициониране и на резултати, които всеки секторен оператор, земеделски производител, преработвател или потребител, получава с офертите на Сембодиа-семена. Изборът на Сембодиа-семена означава да изберете авторитетен и надежден партньор. Сигурен събеседник в споделянето на далновидни стратегии. Прецизни и точни, както в избора на селекция за вашето поле, така и в доставките.

 

Част от новите предложения на компанията за предстоящия сеитбен сезон са елитни семена на елитна френска компания.

 

БОНЖУР нов, алтернативен и високодобивен, ранен сорт ТРИТИКАЛЕ с добра устойчивост на болести

Регистриран във Франция от октомври 2022г.

Ранен сорт, с висока производствена ефективност

ДОСТИГНАТ МАКСИМАЛЕН ДОБИВ: 936 кг/дка

Висока толерантност на мана и жълта ръжда

Толерантен на кафява ръжда и ринхоспориум

Пластичен и адаптивен

Понася късна сеитба и различни гъстоти на посева

Добра толерантност на полягане

Силно вегетативно развитие и много добър енергиен източник

Високо съдържание на протеини 108,2 % от контролите по доклад на Arvalis за 2023

ㅤㅤㅤ

ИНТЕГРАЛ –  ранен, 6-редов зимен ЕЧЕМИК, фуражен, високопроизводителен, устойчив на болести и полягане

Ранен сорт, с висока производствена ефективност

Добив: 111% от контролите по доклад на Arvalis за 2023г.

ДОСТИГНАТ МАКСИМАЛЕН ДОБИВ: 955 кг/дка

Висока толерантност на ръжда, ринхоспориум, хелминтоспориоза и рамулария

Устойчив на вируса BYDV жълто ечемично вджуджаване

Добра толерантност на оронване и пречупване на класа

Добра толерантност на полягане

Много добра зимоустойчивост

Пластичен

Високо хектолитрово тегло

Високо съдържание на протеини 108,2% от контролите по доклад на Arvalis за 2023г.

ㅤㅤㅤ

ㅤㅤСигурни и печеливши оферти за новия сеитбен сезон

ㅤㅤㅤ

КАРОНТЕ – с добив и качество без компромис

Ранна към средноранна мека зимна пшеница

Безосилест сорт с червено зърно, средно високи растения

Много енергичен, еластичен и адаптивен

Разгръща добивен потенциал и при по-екстензивни условия

Развива голяма биомаса, с широк флагов лист

Висока братимост, с добра поносимост и изравнени братя

Добра толерантност на студ и полягане

Добро съдържание на протеини (12-14)

Висок производствен потенциал

ДОСТИГНАТ МАКСИМАЛЕН ДОБИВ: 933 кг/дка

Препоръчителна сеитба в оптималните срокове за региона Сеитбена норма 450 – 490 к.с./кв. м.

При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

ㅤㅤㅤ

КАТУЛО – за щедра отплата на вложенията

Средноранна осилеста мека зимна пшеница

Ниски растения, без остатъчна слама

Едър и плътен клас

Здраво стъбло и много добър общ фитосанитарен профил

Бързо наливане на зърното

Устойчив на полягане и неблагоприятни условия

Изисква висок агрофон за разгръщане на потенциала си и сеитба в оптималните срокове

Препоръчителна сеитбена норма: 500-550 к.с./кв м. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%

ДОСТИГНАТ МАКСИМАЛЕН ДОБИВ: 970 кг/дка

ㅤㅤㅤ

НАБУКО – за повече хляб от декар

Високотехнологичeн сорт и предпочитана суровина за мелничарския отрасъл

Ранна, осилеста, мека, зимна пшеница, с висока производствена ефективност

ДОСТИГНАТ МАКСИМАЛЕН ДОБИВ: 900 кг/дка

Пластичен. Понася късна сеитба и различни гъстоти на посева

Едър и издължен осилест клас

Много гъвкав, устойчив на полягане

Много добра братимост

Силна пшеница с високо съдържание на протеин и висока хектолитрова маса

Препоръчителна сеитбена норма: 500-550 к.с./кв м. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%

ㅤㅤㅤㅤ

ЗЕТАЕ – топ стандарт при твърдите пшеници

Ранна твърда пшеница

Високопродуктивен и устойчив сорт

Къс цикъл на вегетация

Нискостъблен, с ранен цъфтеж

Много устойчив на студ и полягане

С добра толерантност към икономически важните болести

Много добра способност да акумулира съдържание на протеини

Позволява късна сеитба

Високотехнологичен сорт с много добро качество на зърното

Препоръчителна сеитбена норма: минимум 550 к.с./кв.м.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤ

ㅤㅤㅤ

ㅤИзборът на селекция е в основата на добрите резултати, към които всички се стремим, както за получаване на качествено зърно, така и за получаване на възможно най-добри количествени резултати в различните райони на отглеждане. Затова не спираме да търсим нови възможности.

ㅤㅤㅤ

„СЕМБОДИА-СЕМЕНА“ – ЕДИН ДОБЪР ИЗБОР ЗА ТВОИТЕ СЕМЕНА!

С вяра, любов и постоянство в нашата работа, ние сме сигурни, че можем да бъдем вашият стабилен партньор.

За връзка с нас: 0888 573789 и 0886 691945, или всеки търговски представител на Сембодиа Свържи се с нас | Sembodja.bg