header

За нас

Кои сме ние

Сембодиа

От 1999 г „Сембодиа“ ООД развива успешен бизнес фокусиран върху внос и дистрибуция на минерални, органоминерални и органични торове за селското стопанство, на суровини и химикали за торовата индустрия.

През 2021 г допълнихме продуктовото ни портфолио с отбрана селекция семена за зърнени култури с гарантиран произход.

 

Разполагаме със собствена техника и лаборатория за анализ на почви, води и растителна тъкан, което ни позволява да препоръчваме най-добрите продукти и практики за прецизно торене, насочено към повишаване на почвеното плодородие, оптимални добиви и качество от всяка отглеждана култура.

Познаваме добре международния торов пазар и поддържаме дългогодишни контакти със световноизвестни торови заводи в България, Европа, Азия, Африка и Америка. Следим световните тенденции в храненето на културите, внимателно подбираме партньорите, с които работим и продуктите, които предлагаме. Това ни позволява да осигуряваме най-подходящите торове за всички земеделски култури, отглеждани в България, оперирайки с качество, цена и срок на доставка.

Торовата ни листа съдържа над 90 торови формулации за всички методи и условия на приложение.

 

Търговският ни екип се състои от опитни специалисти агрономи и химици, което ни дава предимството да консултираме нашите клиенти директно на полето.

 

Благодарение на дългогодишния си опит и установени партньорски отношения с най-големите фирми в областта на химичната индустрия, „Сембодиа“ е основен доставчик на химикали, като порьозен амониев нитрат, техническа урея, азотна/фосфорна киселина, натриев хлорат и др.

 

Усилията ни са насочени към разширяване на присъствието на компанията на българския пазар чрез внедряване на нови продукти и технологии, подобряващи храненето на растенията и ограничаващи негативните аспекти върху околната среда от прилагането на торове.

Всички торове за
Вашето земеделие
нашата
Мисия

Да развиваме и увеличаваме храненето на растенията, като опазваме почвеното плодородие чрез интегриране на продукти и технологии, пренасяйки нашите знания, опит и международни връзки в полза на земеделските производители.

нашата
Визия

Да консултираме земеделците как правилно и оптимално да прилагат различни видове торове, за да постигат високи добиви и качество на продукцията, избягвайки замърсяването на околната среда и опазвайки почвената структура и плодородие.

Актуално