Сембодиа предлага на своите клиенти семена сорго за производство на зърно, силаж с висока хранителна стойност и биогаз, селекция на френската компания „Майсадур груп“. Хибридите покриват всички пазарни сегменти (зърно, силаж, оцветеност на зърното) и групи на ранозрелост в България. Подбираме хибриди, които са пластични по отношение гъстотата на сеитба. Бърз начален растеж, издръжливост на термичен и хидратен стрес, издръжливост на биотичен стрес, са критерии, на които държим при подбора на хибриди. Качеството на семената сорго е критерий, по който се работи без компромиси и съответстват на най-съвременните тенденции за устойчиво земеделие.