Сембодиа предлага на своите клиенти семена царевица за производство на зърно, силаж с висока хранителна стойност и биогаз – селекция на френската компания „Майсадур груп“. Хибридите покриват целия спектър на ранозрелост за страната. Подбираме хибриди, които са пластични по отношение гъстотата на сеитба и които позволяват по-ранна сеитба. Бърз начален растеж, издръжливост на термичен и хидратен стрес, лесно отдаване на влагата преди жътва са критерии, на които държим при подбора на хибриди. Качеството на семената е критерий, по който се работи без компромиси. Предлагаме ви модерна селекция семена царевица, адаптирани към съвременния климат и съответстващи на най-съвременните тенденции за устойчиво земеделие.