Разгледайте и изберете най-доброто за вашите култури от нашите висококачествени азотни торове. Азотът е основен хранителен елемент с важна роля в процесите на растежа, развитието и плододаването. Културите са чувствителни както към недостига, така и към излишъка от азот. При недостиг на азот размерът на растението намалява, както и площта на листната повърхност, по-малки остават броят и големината на семената и плодовете. Растенията остават дребни, не се осигурява качествен и висок добив от зелена маса, семена и плодове. От друга страна, прекомерното и особено едностранчивото хранене с азот дава неблагоприятно отражение върху продуктивността. Изборът на правилен азотен тор и неговото приложение е от съществено значение за постигане на добив и за опазване на околната среда.