Водоразтворимите торове са бързо и напълно разтворими торове в кристална форма, с високо качество и усвоимост на активните вещества. С широко приложение както за хидропоника, така и за капково и листно торене. Балансирано и пълноценно усвояване на хранителните вещества в различни фази от развитието на растенията. Способстват за повишаване на добива и качеството на продукцията. Гарантирано качество от световни производители.