Листните торове и биостимуланти чрез листното подхранване доставят допълнително количество хранителни вещества в лесно усвоима форма. Ефектът е по-бърз (1-3 дни), отколкото при почвеното приложение. Листните торове и биостимулантите могат да се прилагат по време на целия вегетационен период в зависимост от метеорологичните условия и нуждите на растенията. Позволяват коригирането на хранителни дефицити, стимулират растежа и развитието на растенията и са предпоставка за получаване на високи добиви.
Листното подхранване не замества основното торене, а само го допълва.