Микрогранулираните минерални торове са с размер на гранулите от 0,5 до 1,5 мм. Подходящи са за прилагане директно заедно със семената, намаляват разходите при сеитба, спестяват време. Локалното им приложение ги прави особено ефективни и гарантира добър старт и основа на растенията.