Премиум торовете, благодарение на специфичните технологии на производство и композиция от хранителни елементи, осигуряват прецизно и ефективно хранене на различните култури, без загуби на активно вещество от измиване, изпарение и/или блокиране в почвата. Характеризират се с перфектни физикохимични характеристики, което ги прави подходящи за всякакъв вид приложение.