Течните торове предоставят ефективно хранене на културите чрез по-прецизно внасяне и по-добро усвояване на хранителните вещества. Поради съвместимостта на повечето течни торове с други торови продукти и продукти за растителна защита, те дават възможност и гъвкавост за внасяне на необходимите активни вещества в правилното съотношение в зависимост от почвено-климатичните условия, отглежданите култури и желаните добиви.