Торовете с хелатирани микроелементи са достъпен и ефективен начин за корекция на дефицит на микроелементи. Напълно водоразтворими комплексни NPK торове, приложими за капково торене, дъждуване, пивотни системи или за листно приложение. Формулациите са приложими за всяка една фаза от вегетативното развитие на растенията.