ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ С ПРОДУКТИТЕ НА „СЕМБОДИЯ” ДОРИ И С НАМАЛЕНИ ТОРОВИ НОРМИ, ИЗБИРАЙКИ ПРАВИЛНАТА ФОРМУЛАЦИЯ 

 

>>> Още в края на 2021 година екипът на торовата компания реализира не малка част от комбинираните продукти, осигурявайки качество на по-ниски цени и изпреварвайки напрежението в бранша. 

>>> Освен пълното портфолио от NP и NPK формулации „Сембодиа” ООД участва активно на пазара и с конвенционални продукти, като уреа, амониев нитрат и течен УАН. 

Въпреки международната обстановка, нарушените линии на доставки, ограничените количества минерални торове на световния пазар и тяхното изключително поскъпване през последните близо 18 месеца, „Сембодиа“ ООД и през тази кампания запазва, и дори увеличава богатото си портфолио от торове за почвено и листно приложение. Натрупаната експертиза във външната търговия и дългосрочните отношения с водещи производители от цял свят, ни позволяват да осигурим необходимата храна за българските посеви. Стремим се да помагаме на земеделците да правят прецизно и ефективно земеделие като повишават добива от единица площ, без да увеличават количеството внесен тор, а напротив намалявайки го, за сметка на времето и начина на приложение и избирането на правилната за техните условия формулация от хранителни елементи. 

Близкият ни контакт с българските фермери и развиващата се търговска мрежа от агрономи ни дава възможност да разбираме техните потребности и даваме консултации в храненето на различните култури. В помощ идва и лабораторията ни за изследване на почви, води и растителна тъкан, както и тясното ни сътрудничество с Катедрата по аналитична химия към Химикотехнологичен и металургичен университет в София. 

За пролетната кампания „Сембодиа“ ООД предлага пълно портфолио от NP и NPK формулации: NP 8.26 + ME; NP 16.20 + S; NP 20.20 + S; NP 14.40 + S; MAP; DAP; NPK 15.15.15 + S; NPK 16.16.16; NPK 10.26.26; NPK 12.32.16; Aмониев полифосфат NP 11.37 и др. В края на 2021 г. реализирахме на българския пазар немалка част от тези комбинирани торове за предстоящата кампания, като по този начин успяхме да изпреварим събитията, осигурявайки качествени продукти на по-ниски цени и избягвайки напрежението, свързано с логистиката и навременната доставка до земеделските производители. Същото се отнася и за азотните торове, с чиито разнообразие нашият екип се гордее и които успяхме да внедрим в българското земеделие през последните години като: калциево амониев нитрат (CAN), калциево амониев нитрат със сяра (CAN+S), амониев сулфат, амониев сулфат нитрат, уреа със сяра, инхибитирана уреа. Всеки от тези продукти има добавена стойност и дава възможност на земеделците да изберат правилното съотношение от азотни форми и комбинация с второстепенни хранителни елементи в зависимост от отглежданата култура, характеристиките на почвата и не на последно време – фазата на приложение. Разбира се, участваме активно на пазара и с по-конвенционални продукти като уреа, амониев нитрат и течен УАН. Бързата ни логистика и складовите наличности ни позволяват при сегашното напрежение и недостиг на торове, да осигурим на нашите клиенти и партньори необхoдимите продукти и количества за една успешна година.

В категорията листни торове, въпреки голямото насищане на пазара, „Сембодиа“ ООД предлага пълно портфолио от продукти, като това, което ни различава от масовката на пазара е, че предоставяме само продукти с добавена стойност към хранителните вещества, което включва различни биостимуланти (аминокиселини и хуминови киселини, органична материя, водорасли) и няколко патентовани технологии за по-доброто усвояване на внесените хранителни вещества през листата на растенията и по-доброто им придвижване във вътрешността. 

Всички знаем, че листното хранене е допълващо и не може да измести основното почвено торене. Въпреки това, прилагайки качествени листни продукти в конкретни фази от развитието на растенията, съобразени с условията и нуждите на отглежданата култура, те повишават добива и качеството на продукцията, предпазват посевите от редица биотични и абиотични фактори, които често са източник на стрес и загуба на продуктов потенциал. Биостимулантите освен това спомагат и за по-доброто усвояване на хранителни вещества от почвата, така че внасянето им повишава ефективността от почвеното торене, което е изключително важно, особено в година като тази, когато разходите за хранене са значително по-високи. Такива продукти от нашето портфолио са Superamin, Trueno WSP и Fertium Roots, които продаваме от 2015 г и вече са доказали ползата при всички земеделци, които са ни се доверили.

През 2022 г сме си поставили като основна цел да развием още портфолиото и пазарното си присъствие в сектор овощарство, зеленчукопроизводство и лозарство. Предлагаме всички познати водоразтворими торове, като калциев нитрат, калиев нитрат, калиев сулфат, монокалиев фосфат, магнезиев сулфат и нитрат, както и 6 различни NPK формулации с микроелементи. В допълнение – предлагаме и различни коректори и биостимуланти за комплексно и ефективно хранене. 

За да сме максимално полезни на производителите от тези сектори на земеделието, с нашият екип от опитни агрономи направихме общи, но комплексни цялостни програми за хранене за всяка култура, отглеждана в страната. Всяка програма бива конкретизирана при земеделците спрямо локалните условия и възможности. 

Стремим се да не продаваме просто единични продукти, които те търсят, а цялостна програма на хранене с предварително заложени параметри. Осигуряваме и консултации на полето и проследяване на цялостното развитие на реколтата от нашите агрономи и партньорите ни и доставчици от Испания. 

 

От „Сембодиа” ООД