АКАДЕМИЯ СЕМБОДИА


Какви са оптималните срокове на сеитба за отделните части на страната?

Какви са оптималните гъстоти на сеитба?


Вечно отворени теми за дискусия, знаейки, че в растениевъдството всичко започва от семето. По стопанствата в страната могат да се открият както много добри практики, така и много неправилни. Все по-трудно предсказуемите климатични условия допълнително усложняват избора на срок и гъстота на сеитба на пшеницата всяка есен. И тъй, купили сме или сме произвели чисти, здрави и жизнени семена. Обработили сме ги качествено с продукт за растителна защита и стимулант. И ето ти главоблъсканица – кога и с каква норма да ги засеем? Принципните фактори, които трябва да се имат предвид при избора на сеитбен срок и гъстота са следните: тип предшественик, тип технология на хранене и растителна защита и успеха, с който са били приложени върху предшественика, почвен тип и плодородие, надморска височина, предсеитбено торене, растително-защитни мероприятия през есента, климатичната прогноза за следващите 7-30 дни и генетичните специфики на сорта – ауксинов, гиберелинов или цитокининов сорт; алтернативен, полуалтернативен или неалтернативен сорт, зимоустойчивост и устойчивост на пролетни студове. Отчитайки броя на факторите, ясно е колко много грешки са възможни. Обикновено не се отчитат всички тези фактори. Много често се работи по инерция от типа „В нашия край/В нашето стопанство винаги така сме сели…“. Без претенции за изчерпателност ще се спрем на някои от факторите. Върху по-бедни почви трябва да сеем с по-ниска или с по-висока гъстота? Кое надделява като аргумент за избор на гъстота при сеитба върху по-бедни почви: рискът от конкуренция за хранителни вещества между растенията при по-висока сеитбена норма или рискът от ниска популация (рядък посев), поради очакваното по-слабо братене при ниска норма? Редица данни показват, че все пак по-разумният подход е да се работи с по-висока норма, защото добивът и при нормално торене ще формират предимно основните стъбла на пшеничните растения. С други думи, ако препоръката за даден сорт е 500-600 к.с./кв м, върху по-слаб терен трябва да се работи с 600 к.с./кв м при сеитба в оптимален срок. Все пак, ако по някаква причина торенето върху този слаб терен ще е минимално, тогава сработва аргумента за конкуренция за храна между растенията и би следвало да се работи не с 600, а с 500 к.с./кв м за конкретния сорт, в оптимален срок. Кой срок е оптимален? Три фактора се отчитат основно при решаването на този въпрос: надморската височина, генетичния тип на пшеничния сорт и възможността за извеждане на ефективна растителна защита до зимния покой (когато и да настъпи той, ако въобще настъпи, имайки предвид зимата на 2022-2023 г.). Между другото, липсата на зимен покой също би се отразила негативно на добива при някои сортове. В страната има пшенични полета на над 650 м н.в. Ясно е, че на по-високите полета трябва да се сее по-рано, за да могат младите растения да натрупат нужните температурни суми, така че да влязат във фаза братене преди зимата. Цитокининовите (формиращи повече класоносни братя) сортове са по-подходящи за по-ранни сеитби, с по-ниски гъстоти и обратно, т.нар. сеитбен прозорец е желателно да бъде затворен (т.е. късни сеитби) с ауксинови (формиращи добив основно чрез основното стъбло) сортове, засети в по-високи гъстоти.

Добър пример за цитокининов сорт от листата на Сембодиа е Каронте, а Катуло принадлежи по-скоро към цитокинин-гиберелиновите сортове.

Алтернативността на даден сорт, т.е. доколко е чувствителен на късни сеитби, също трябва да се има предвид при определяне на оптималния сеитбен срок или реагирайки на производствените обстоятелства (твърде суха или твърде влажна есен, невъзможност за добра защита от неприятели през есента). Алтернативните сортове, т.е. даващи добри добивни резултати и при преобладаващо пролетно развитие, са вярното решение особено при силно закъсняващи есенни сеитби, като се работи с по-висока сеитбена норма (10-20% по-висока норма в сравнение с ранните сеитби за сорта и за района). От сортовата листа на Сембодиа Зетае е типичен алтернативен сорт, а Набуко е полуалтернативен тип пшеница.

Като обобщение: за да извлечем максимална добивност от сорта, на който сме се доверили, трябва да знаем неговите генетични особености и да адаптираме производствената технология към тях или пък обратния подход – имайки любима технология за отглеждане на пшеница, да изпробваме различни сортове, докато не попаднем на сорта, който дава максимална добивност при конкретната технология на конкретното землище. В сортовата структура на стопанството (не е препоръчително да се работи само с един сорт!) да има цитокининов (гиберелинов) и ауксинов сорт, алтернативен и полу- неалтернативен сорт, защото всеки един генотип има своите предимства. Да се стремим да осигуряваме балансирано хранене (особено важна е ролята на хранителните елементи фосфор, калий, мед, манган, цинк, молибден и бор за пониците и младите растения) на посева. Да се стремим добре да контролираме есенните вредители, вместо да изместваме твърде късно сеитбите.

 

инж. агр. Димитър Дойчев

Продуктов мениджър в Сембодиа ООД


Екипът на Сембодиа е винаги на разположение, за да съдейства при вземане на най-добре адаптираното решение за всеки конкретен случай по стопанствата на нашите клиенти, както и за всеки от сортовете, които предлагаме в страната.