ㅤㅤㅤㅤ

ㅤЕсенното третиране на семена с биологично активни торови продукти е важен елемент от цялостната защита на семената преди засяване и има съществена роля в развитието на здрави и устойчиви на вредни влияния култури.

Повечето продукти за третиране на семена са разработени предимно с цел защита от почвени неприятели и патогени. Въпреки това по-ниският процент на покълнали и поникнали растения оказва отрицателно въздействие върху растежа и развитието на културите, което на по-късен етап компрометира добивите.

Съществуват различни торови продукти, чиято цел е да стимулират кълняемостта на семената, като по този начин увеличават скоростта на покълване и осигурят адекватно имплантиране на семето в почвата.

ㅤТакъв продукт е СИЙДЪР за третиране на семената преди сеитба. Прилагането му генерира прекурсорен ефект за покълване и по-добро адаптиране на развиващите се растения към почвените условия.

СИЙДЪР е стимулант за бързо и дружно поникване на семена зърнени култури. Високата биологична стойност на продукта се дължи на съдържанието на азот, микроелементи (Cu, Mn, Mo, Zn) и екстракт от водорасли. Приложен директно върху семената, продуктът създава благоприятна хранителна среда около семето и поника, като намалява времето за поникване с 10%. СИЙДЪР образува фин хигроскопичен слой, който е устойчив, прилепва около семето и образува плътна външна обвивка от хранителни елементи, ключови в началните фази от развитието на растението.

ㅤСИЙДЪР подобрява процента на поникване, намалява времето за поникване и гарниране на посева, подобрява хранителната среда около семето за по-добро вкореняване, младите растения са по-жизнени при поникване в неблагоприятни условия и имат повишени защитни сили срещу ранни нападения на вредители.
ㅤСИЙДЪР може да се нанася неразреден, директно върху семето или разреден с вода. Дозата на приложение е от 100 до 900 мл / 100 кг семе в зависимост от културата.

ㅤㅤㅤㅤㅤ