Йоан Неков, мениджър продажби в Сембодиа торове: „Ние искаме земеделците да знаят, че се стараем да набавяме високоефективни торове с проверен произход и качество.“

Александър Димитров, ЗК с. Бръшлен: „Това е фирмата, която ми предложи продукти, които успяха да покрият изискванията на кооперацията за работа основно с течни торове, а те имат и много добри продукти във всеки сегмент.“

На близо 100% от площите на земеделската кооперация в село Бръшлен са приложени торовете на Сембодиа. Освен основното сеитбено торене е приложена цялостна технология на подхранване. В началото на март във фаза братене е внесен КАН със сяра 12 кг/дка, а след това течен азотен тор УАН със сяра 16 л/дка. 

В края на май месец е приложен тор ENTEC Solub с химичен инхибитор DMPP 3,4%. Целта е да се задържи азотът по-дълго време в клетките на растенията, да се изхрани зърното и да се повиши добивът.

Земеделската кооперация спестява около 40% от торовете, благодарение на това, че работи по конкретни технологии на хранене, като всеки продукт се прилага в точния момент и на точното място, и това води до намаляване на общото количество торове, без да се отразява на крайния резултат. Добивите от пшеница не падат под 800-900 кг/дка, при царевицата реколтата от декар е около 1000 кг. С минимални торови норми добивът е повече от отличен и това се дължи на експертизата на Сембодиа, убедени са от кооперацията в с. Бръшлен.

Сембодиа разполага със собствена лаборатория за почвен анализ. Благодарение на това Сембодиа изготвя индивидуална схема на торене според нуждите на растенията, почвено-климатичните условия и възможностите на конкретния земеделски производител. Предвид неяснотите около доставките на торове от компанията съветват производителите да направят ранни заявки за есенната кампания.