Анализи и Препоръки

Почвени проби и анализи

Лабораторията за анализ на почвени проби и води към Сембодиа стартира своята дейност през 2012 година с цел: чрез анализиране на наличието на основни хранителни елементи в почвата, водата, растителната тъкан да осигури оптимално хранене на растенията за повишаване на почвеното плодородие и опазване на околната среда. Разработваме нови методики за анализи с дипломирани, високо квалифицирани специалисти, в тясно сътрудничество с български и чужди лаборатории, което гарантира надежност и обективност на получените резултати. „Сембодиа България” разполага и със собствена автоматична сонда за прецизно вземане на голям брой почвени проби. Благодарение на тези допълнителни услуги към своите клиенти и партньори, „Сембодиа България” се превръща в надежден партньор и консултант за всеки един земеделски производител.

 

Допълнителна информация за лабораторията 

Указания за вземане на почвени проби

Пробовземане

Осъществява се с помощта на автоматична професионална сонда. При този тип услуга се използва и професионален GPS уред за определяне и запаметяване на всяка една позиция, от която е взета средна почвена проба. Това гарантира надеждно следено на измененията в почвата и проследимост на всяка една взета проба през годините.

Агрохимичен анализ на почви

 • Киселинност на почвата
 • Специфична електропроводимост
 • Съдържание на усвоим азот (NO3-N и NH3-N)
 • Съдържание на усвоим калий (К2О)
 • Съдържание на усвоим фофор (P2O5)
 • Съдържание на калций (Ca)
 • Съдържание на магнезий (Mg)
 • Съдържание на орг. вещество (хумус)

Определяне на Микроелементи

 • Съдържание на цинк (Zn)
 • Съдържание на мед (Cu)
 • Съдържание на бор (B)
 • Съдържание на молибден (Мо)
 • Съдържание на сяра (S)
 • Съдържание на желязо (Fe)

Агрохимичен анализ на листна маса

Химичен анализ на разтвор – хидропоника

Анализ на технически и охлаждащи циркулационни води