Индустриални Химикали

Чрез дългогодишния си опит в областта на търговията с най-различни химикали, Сембодиа България е изградила отлични партньорски отношения с световни компании, водещи научно-технически иноватори в химическата промишленост по цял свят като: General Electric, Akzo Nobel, Nalco Chemicals, Novochem Group, и др.

Поддържайки дългосрочни ексклузивни договори със световните „гиганти“ в областта на химията, Сембодиа България може да предложи индустриални химикали в зависимост от потребностите на всеки клиент и неговото специфично производство.

По долу, ще намерите някои от тях:

Порьозен Амониев Нитрат

Порьозният амониев нитрат (ПАН) е основен компонент в производството на екслозиви за индустриално приложение (ANFO). Добавяйки порьозен амониев нитрат към емулсията, взривната сила значително се увеличава. Предлага се основно в два типа, в зависимост от маслопоглъщаемостта му: 6 % или 12 %.

Характеристики:

  • Бял прилингован продукт
  • Маслопоглъщаемост: 6% или 12 %
  • Високо качествен продукт, осигуряващ максимална отдадена енергия и минимално отделяне на токсични газове
  • Свободно течащ продукт
  • Отлични качества за съхранение (PP/PE Биг Бегси – 1000кг или PP/PE торби 40кг на пале

Техническа Уреа

Техническата уреа има основно индустриално приложение в текстилната промишленост, в производството на цимент, както и за суровина при производството на АдБлу (AdBlue) – добавка за намаляне на вредните азотни емисии при работата на дизеловите двигатели.

В текстилната промишленост, техническата уреа може да се използва в процеса на багрене, както и при оцветяване на тъканите.

Азотна/Фосфорна Киселина

Азотна киселина (HNO3)

Азотната киселина (58 – 62 %) се използва като суровина при производството на смеси, почистващи продукти, обработка на метални и/или пластмасови повърхности, като реактивен агент, рН регулатор, в лабораторни химикали и др.Може да се използва като суровина при приготвянето на разтвор – хидропоника за оранжерийното производство.

Фосфорна киселина (H3PO4)

Фосфорната киселина (40 – 54 %) се използва като междинен продукт при съединяването на химични продукти, при производството на различни смеси, при обработката на метални повърхностти, като почистващ агент, като процесно вещество в химическата промишленост. Може да се използва като суровина при приготвянето на разтвор – хидропоника за оранжерийното производство.

Химикали за торовата промишленост

Анти сбиващи агенти (омаслители)

По време на транпортиране, складиране минералните торове са предразположени към сбиване или разпрашаване в следствие на температурни разлики, повишена влажност, налягане, климатични условия, както и специфичен химически състав на продукта. За да се постигне здравина и еднородност на гранулите, всяко производство следва да бъде третирано с омаслители. Повече от 20 години Сембодиа България доставя правилните химикали против сбиване, разпрашаване или овлажняване в зависимост от свойствата на всеки тор, процеса на производство, условията за съхранени и климат на всеки производител на торове.

Анти корозионни агенти (корозионни инхибитори)

В производството на много химикали, както и на редица течни торове има силно корозивен характер, което прави употребата на анти корозионен агент задължителен. Употребата на анти корозионни агенти запазва металните повърхностти и заварки в отлично състояние, по време на целия процес от производството на торове до крайното им потребление. Сембодиа България доставя такъв тип химикали директно от водещите световни производители.

Натриев Хлорат /NaClO3/

Натриевият хлорат бива в две форми: кристална и течна. Получава се чрез електролиза на разтвор от натриев хлорид. С други думи, насочва се електричество към концентриран обем солена вода. В своята кристална форма, натриевият хлорат е бял; докато в течната си форма е прозрачна течност без мирис.

Натриевият Хлорат е много силен окислител, който се използва най-вече в целулозно-хартиената промишленост.

Натриевият хлорат е сравнително лесен за третиране както в кристална така и в течна форма. Класифицира се като опасен товар, следователно е важно да се проследят неговите свойства и да се третира в зависимост инструкциите за приложение.