Водообработка

„СЕМБОДИА“ е ексклузивен, оторизиран представител и дистрибутор за продуктите на „SUEZ Water Technologies & Solutions“ (ex „General Electric Water and Process Technologies“) за България. Компанията е глобален лидер предоставящ умни и устойчиви решения за управление на ресурси, както за индустрията, така и за градоустройствените води и станции. . SUEZ
Компанията е световен лидер в доставката и мениджъмнта на специализирани химикали, създадени за водни и индустриални обработки на котлови системи, охладителни системи, затоврени отоплителни/охладителни системи, индустриални водоподготовки и отпадъчни води, рафинерии, химически заводи, фармацевтични производства, мембрани, почистване и контрол на запенването.

Ние предлагаме: Програми и химически продукти за обработка на оборотни охлаждащи води (антинакипни агенти, дисперсанти, корозионни инхибитори, биоциди) ; Химически продукти за обработка на котелни води – кислородоотнемащи продукти, продукти за защота на кондензния тракт, дисперсанти за очистване на стари и предотвратяване образуването на нови отложения, многофункционални комбинирани продукти и др.; Почистващи продукти за мембрани в системи на обратна осмоза и др.; Продукти за обработка на промишлени води – коагуланти, флокуланти, полиелектролити ; Системи за очистка на води

„General Electric Water and Process Technologies“ доставя на клиентите си ползи чрез подобряване работата на водните системи, като намалява работните разходи и удължава живота на оборудването. Нашите продукти и обслужване са насочени към оптимизиране на общото изпълнение на водните/процесни системи, защита на апаратурата на нашите клиенти от корозия, накипи и отложения, както и защота на околната среда, чрез консервиране на водата и енергията.

Сервизно обслужване:

  • Пълна методика за аналитичен и технологичен контрол
  • Техническо подпомагане по време на обработката на водата
  • Периодични посещения на място от специалист, извършване на химически анализи за следене на предписаната програма за обработка, обсъждане на моментното състояние на водата, препоръки, изготвяне на сервизни отчети
  • Обучение на персонала за най-иновативни продукти и решение в областта на водообработката

Всички продукти на SUEZ Water Technologies & Solutions в предложените обработки са в съответсвие с регулациите „REACH“. „SUEZ“ има ангажимент, средства и проект в действие с определен за „REACH“ отдел, който да подпомага нашите клиенти, както и да информира клиентите за съответствието на използваните наши продукти и обработки с изискванията на „REACH“.