Амониев нитрат (AN)

Амониевият нитрат (AN) е най-широко прилаганият азотен тор за подхранване на всички видове култури, с общо съдържание на азот 34%. Това е най-бързо действащият гранулиран азотен тор, подходящ за всички видове хранене.

Опаковка:
50 кг торби, BB (Big bag)
Направи запитване
  • Азотът се намира в двете усвоими от растенията форми – амониев азот (NH4–N) и нитратен азот (NO3–N)
  • Двете форми на азота се съчетават много успешно при полски условия, което го прави подходящ за почти всички почвени типове и култури – за подхранване и корекция
  • Разтваря се бързо в почвата и има слабо физиологична кисела реакция
Съдържание на общ азот на база сухо вещество, % в т. ч.:
34.4
– амониев, %
17.0
– нитратен, %
17.4
Влага, %
1,0
pH на воден разтвор при 20°С (10 g/100 куб cm )
4.5 - 6.0
Хлор /като Cl⁻ /, %
0.005
Неорганична добавка (водоразтворима),% – изчислено като магнезиев оксид
0.3 - 0.5
Органична антисбиваща добавка (водоратворима)
третиран
Гранулометрия
частици с размери под 1 mm , %
по-малко от 5
частици с размери под 0.5 mm, %
по-малко от 3

Амониевият нитрат не се препоръчва за торене на кисели и неутрални почви. Прекомерното торене с амониев нитрат води до вкисляване на почвата, което от своя страна влияе негативно върху усвоимостта на хранителни вещества от растенията. Не се препоръчва прилагане във високи дози, поради бързото му действие и впоследствие риск от отмиване и/или прекомерно торене с нитратен азот.

Ползи
  • Азотът се намира в двете усвоими от растенията форми – амониев азот (NH4–N) и нитратен азот (NO3–N)
  • Двете форми на азота се съчетават много успешно при полски условия, което го прави подходящ за почти всички почвени типове и култури – за подхранване и корекция
  • Разтваря се бързо в почвата и има слабо физиологична кисела реакция
Спецификация
Съдържание на общ азот на база сухо вещество, % в т. ч.:
34.4
– амониев, %
17.0
– нитратен, %
17.4
Влага, %
1,0
pH на воден разтвор при 20°С (10 g/100 куб cm )
4.5 - 6.0
Хлор /като Cl⁻ /, %
0.005
Неорганична добавка (водоразтворима),% – изчислено като магнезиев оксид
0.3 - 0.5
Органична антисбиваща добавка (водоратворима)
третиран
Гранулометрия
частици с размери под 1 mm , %
по-малко от 5
частици с размери под 0.5 mm, %
по-малко от 3
Приложение

Амониевият нитрат не се препоръчва за торене на кисели и неутрални почви. Прекомерното торене с амониев нитрат води до вкисляване на почвата, което от своя страна влияе негативно върху усвоимостта на хранителни вещества от растенията. Не се препоръчва прилагане във високи дози, поради бързото му действие и впоследствие риск от отмиване и/или прекомерно торене с нитратен азот.

    Направи запитване за продукта