Амониев полифосфат (APP)

11% Азот (N), 37% Фосфор (P₂O₅)

Уникален течен азотно-фосфорен тор с най-висока степен на достъпност и усвояване на фосфор за растенията. Подходящ за почвено и листно подхранване, за всички типове почви, в широк времеви диапазон.

Опаковка:
IBC контейнери – 1000 л, автоцистерни
Направи запитване

   АРР е течен комбиниран тор съдържащ амониеви полифосфати. Полифосфатите се формират от множество фосфатни молекули свързани чрез полимерна верига. Прилагайки АРР в течна форма се намалява значително фиксирането на фосфор в почвата и следователно се увеличава усвояването му. Това се случва благодарение на постепенната хидролиза на полифосфатите в ортофосфати в почвата, както и на блокирането на активната зона на калциевия карбонат от полифосфатите.

 • Продължително и сигурно хранене с фосфор благодарение на полифосфатната форма
 • Високо съдържание на активно вещество с ниска доза на приложение
 • Изключителна ефективност при усвояването на хранителни вещества
 • Слаба фиксация на внесения фосфор
 • Стимулира развитието на кореновата система, коригира неблагоприятните последици от прекомерното азотно торене, като предпазва житните култури от полягане, подобрява съотношението между зърно и слама, повишава маслеността в слънчогледа и рапицата
 • Амониевата форма на азота увеличава усвояването на фосфор от корените в сравнение с нитратния и има хелатиращо действие върху наличните в почвата K, Zn, Mn, Cu, Fe
 • Подходящ за почвено и листно приложение
 • Широк прозорец на приложение и съхранение
Амониев азот (N), % (w/w), min
11
Общо фосфати (P₂O₅), % (w/w), min
37
Неразтворима утайка, %, max
0,08
Плътност (20°С), g/cm³
1,41 - 1,47
Вискозитет (20°С), mPa.s, max
80
pH (неутрално)
6 - 7
Температура на кристализация, °С, max
- 20°С
Начин на приложение
Норма на приложение
Метод на прилагане
Площно
Според запасеността на почвата
Фосфорът в APP 11.37 може да проникне до 13 см в почвена дълбочина за 5 месеца, при нулева обработка на почвата
Със сеитбата
3 - 10 л/дка
Може да се приложи в браздата със семето или в близост, в зависимост от нормата на приложение
В междуредието
5 - 15 л/дка
С инжектиране в почвата
Листно
2 - 5 л/дка
Да се разреди в съотношение 1:4 с вода. Може да се смесва с продукти за растителна защита.

* За конкретни дози, фази на приложение и интеграция в цялостна схема на хранене, моля, свържете се с наш агроном специалист или изпратете запитване от ТУК

Описание

   АРР е течен комбиниран тор съдържащ амониеви полифосфати. Полифосфатите се формират от множество фосфатни молекули свързани чрез полимерна верига. Прилагайки АРР в течна форма се намалява значително фиксирането на фосфор в почвата и следователно се увеличава усвояването му. Това се случва благодарение на постепенната хидролиза на полифосфатите в ортофосфати в почвата, както и на блокирането на активната зона на калциевия карбонат от полифосфатите.

Ползи
 • Продължително и сигурно хранене с фосфор благодарение на полифосфатната форма
 • Високо съдържание на активно вещество с ниска доза на приложение
 • Изключителна ефективност при усвояването на хранителни вещества
 • Слаба фиксация на внесения фосфор
 • Стимулира развитието на кореновата система, коригира неблагоприятните последици от прекомерното азотно торене, като предпазва житните култури от полягане, подобрява съотношението между зърно и слама, повишава маслеността в слънчогледа и рапицата
 • Амониевата форма на азота увеличава усвояването на фосфор от корените в сравнение с нитратния и има хелатиращо действие върху наличните в почвата K, Zn, Mn, Cu, Fe
 • Подходящ за почвено и листно приложение
 • Широк прозорец на приложение и съхранение
Спецификация
Амониев азот (N), % (w/w), min
11
Общо фосфати (P₂O₅), % (w/w), min
37
Неразтворима утайка, %, max
0,08
Плътност (20°С), g/cm³
1,41 - 1,47
Вискозитет (20°С), mPa.s, max
80
pH (неутрално)
6 - 7
Температура на кристализация, °С, max
- 20°С
Приложение
Начин на приложение
Норма на приложение
Метод на прилагане
Площно
Според запасеността на почвата
Фосфорът в APP 11.37 може да проникне до 13 см в почвена дълбочина за 5 месеца, при нулева обработка на почвата
Със сеитбата
3 - 10 л/дка
Може да се приложи в браздата със семето или в близост, в зависимост от нормата на приложение
В междуредието
5 - 15 л/дка
С инжектиране в почвата
Листно
2 - 5 л/дка
Да се разреди в съотношение 1:4 с вода. Може да се смесва с продукти за растителна защита.

* За конкретни дози, фази на приложение и интеграция в цялостна схема на хранене, моля, свържете се с наш агроном специалист или изпратете запитване от ТУК

  Направи запитване за продукта