Амониев сулфат (AS)

Амониевият сулфат (AS) съдържа 20% азот (N) в амониева форма и 24% сяра (S) в сулфатна форма, най-концентрираният на сяра тор. Продуктът е изцяло водоразтворим, а хранителните за растенията вещества са лесно достъпни. Добрите физични и химични свойства позволяват оптимална съхраняемост. Амониевият азот се свързва трайно с почвените частици и е устойчив на загуби от отмиване.

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • Амониев сулфат може да се прилага при торенето на всички земеделски култури
 • Специално предназначен за култури, които изискват по-големи количества сяра – маслодайни и зелеви; култури, които предпочитат амониевата форма на азот
 • Физиологично кисел тор, който при внасяне в слабоалкални и алкални почви понижава pH и спомага за по-голямата достъпност на фосфора от слаборазтворимите калциеви фосфати, както и на блокираните микроелементи бор (B), цинк (Zn), манган (Mn) и желязо (Fe)
 • Подходящ за запасяващо торене със сяра, ключов елемент за образуването на протеини, ензими, витамини и хлорофил в растенията, както и издръжливостта на реколтата към биотичен и абиотичен стрес
 • Спомага за разлагането на растителните остатъци и усилва ефекта на азота за растението
Общ азот (N), % w/w
20
Водоразтворима сяра, % w/w
24
Гранулометрия 2.0 - 5.0 мм
95% min
Влага
2% мах

Амониев сулфат се прилага основно върху алкални почви. Продуктът може да се прилага площно и чрез инкорпориране. Да се избягва приложение върху кисели почви (pH<6).

Ползи
 • Амониев сулфат може да се прилага при торенето на всички земеделски култури
 • Специално предназначен за култури, които изискват по-големи количества сяра – маслодайни и зелеви; култури, които предпочитат амониевата форма на азот
 • Физиологично кисел тор, който при внасяне в слабоалкални и алкални почви понижава pH и спомага за по-голямата достъпност на фосфора от слаборазтворимите калциеви фосфати, както и на блокираните микроелементи бор (B), цинк (Zn), манган (Mn) и желязо (Fe)
 • Подходящ за запасяващо торене със сяра, ключов елемент за образуването на протеини, ензими, витамини и хлорофил в растенията, както и издръжливостта на реколтата към биотичен и абиотичен стрес
 • Спомага за разлагането на растителните остатъци и усилва ефекта на азота за растението
Спецификация
Общ азот (N), % w/w
20
Водоразтворима сяра, % w/w
24
Гранулометрия 2.0 - 5.0 мм
95% min
Влага
2% мах
Приложение

Амониев сулфат се прилага основно върху алкални почви. Продуктът може да се прилага площно и чрез инкорпориране. Да се избягва приложение върху кисели почви (pH<6).

  Направи запитване за продукта