Басфолиар житни

Течен азотен тор с магнезий и сяра

Басфолиар житни е специално разработен за житни култури, с добавен глицин бетаин като антистрес биостимулант. Формулацията е богата на азот, магнезий и сяра, което дава по-добра устойчивост на културите към хидратен и солеви стрес, също и към стрес причинен от температурни аномалии.

Опаковка:
10 л
Направи запитване
  • Като коригиращо подхранване при житни култури с внасяне на азот във фаза братеневретенене, за повишаване на потенциала за добив и качество на реколтата
  • Приложение във фаза изкласяване забавя растежа и стареенето на листата, което спомага за по-дълго подхранване на зърното и наливане на по-едри зърна, с по-висок хектолитър
  • При рапица – подпомага стрелкуването – за изкарване на основния цветонос, когато рапицата има нужда от азот и сяра и след цъфтеж – за залагане на по-голям брой шушулки
  • Отлична смесимост с повечето торове и продукти за растителна защита
% w/v
Общ азот (N)
16,0 %
Амониев азот
5,2 %
Нитратен азот
3,5 %
Карбамиден азот
7,3 %
Магнезиев оксид (MgO) водоразтворим
4,0 %
Серен триоксид (SO₃) водоразтворим
8,0 %
Глицин бетаин
1,87%
КУЛТУРА
Листно приложение
Време на приложение
Житни култури
200 - 250 мл/дка
във фаза братене-вретенене: 250 мл/дка във фаза изкласяване: 200 мл/дка
Рапица
200 мл/дка
начало на стрелкуване и след цъфтеж
Царевица
300 мл/дка
във фаза изметляване
Овощни култури
200 - 300 мл/дка
2-4 приложения

Препоръчителните дози са индикативни. За по-голяма прецизност, моля, консултирайте се с нашите агрономи специалисти или изпратете запитване от ТУК.

Ползи
  • Като коригиращо подхранване при житни култури с внасяне на азот във фаза братеневретенене, за повишаване на потенциала за добив и качество на реколтата
  • Приложение във фаза изкласяване забавя растежа и стареенето на листата, което спомага за по-дълго подхранване на зърното и наливане на по-едри зърна, с по-висок хектолитър
  • При рапица – подпомага стрелкуването – за изкарване на основния цветонос, когато рапицата има нужда от азот и сяра и след цъфтеж – за залагане на по-голям брой шушулки
  • Отлична смесимост с повечето торове и продукти за растителна защита
Състав
% w/v
Общ азот (N)
16,0 %
Амониев азот
5,2 %
Нитратен азот
3,5 %
Карбамиден азот
7,3 %
Магнезиев оксид (MgO) водоразтворим
4,0 %
Серен триоксид (SO₃) водоразтворим
8,0 %
Глицин бетаин
1,87%
Приложение
КУЛТУРА
Листно приложение
Време на приложение
Житни култури
200 - 250 мл/дка
във фаза братене-вретенене: 250 мл/дка във фаза изкласяване: 200 мл/дка
Рапица
200 мл/дка
начало на стрелкуване и след цъфтеж
Царевица
300 мл/дка
във фаза изметляване
Овощни култури
200 - 300 мл/дка
2-4 приложения

Препоръчителните дози са индикативни. За по-голяма прецизност, моля, консултирайте се с нашите агрономи специалисти или изпратете запитване от ТУК.

    Направи запитване за продукта