Водоразтворими NPK торове с хелатирани микроелементи

Напълно водоразтворими комплексни NPK торове за фертигация, приложими за капково торене, дъждуване, пивотни системи или за листно приложение. Различни формулации обогатени с хелатирани микроелементи, адаптирани за всяка една фаза от вегетативното развитие на растенията. Хелатната форма оптимизира тяхната разтворимост и наличност в почвения разтвор, като ги прави достъпни за усвояване от растението.
Максимално висока степен на разтворимост при всякакъв тип води.
Слаби отклонения в проводимостта на водата, след приготвяне на хранителния разтвор.

Налични и в нашия онлайн магазин shop.sembodja.bg

Опаковка:
25 кг торби
Направи запитване
 • Оптимално усвояване на хранителните вещества
 • Подходящи за приложение при всички видове води, включително твърди и/или солени води
 • Благоприятни стойности на рН и проводимост при поливане
 • Понижават образуването на химични отлагания, които могат да блокират напоителните съоръжения
 • Намаляват разходите за съхранение на течни торове и/или на комбинация от прости торове за приготвяне на комплексен разтвор

 

Предлаганите комплексни водоразтворими торове не са съвместими с алкални продукти.

 

 

w/w
20.20.20 +МE
10.52.10 +МЕ
12.8.40 +МЕ
N Общ азот
20%
10%
12%
N-NO₃
6,0%
7,2%
10,2%
N-NH₄
4,4%
2,8%
1,8%
N-NH₂
9,6%
P Фосфор (P₂O₅)
20%
52%
8%
K Калий (K₂O)
20%
10%
40%
S Сяра (SO₃)
1,4%
2,3%
5,8%
B бор
0,010%
0,010%
0,010%
Cu мед EDTA
0,002%
0,002%
0,002%
Fe желязо EDTA
0,020%
0,020%
0,020%
Mn манган EDTA
0,010%
0,010%
0,010%
Mo молибден
0,001%
0,001%
0,001%
Zn цинк EDTA
0,002%
0,002%
0,002%

Диапазон на pH, в който се гарантира добра стабилност на хелатната фракция: 3,0-6,5

Ползи
 • Оптимално усвояване на хранителните вещества
 • Подходящи за приложение при всички видове води, включително твърди и/или солени води
 • Благоприятни стойности на рН и проводимост при поливане
 • Понижават образуването на химични отлагания, които могат да блокират напоителните съоръжения
 • Намаляват разходите за съхранение на течни торове и/или на комбинация от прости торове за приготвяне на комплексен разтвор

 

Предлаганите комплексни водоразтворими торове не са съвместими с алкални продукти.

 

 

Формулации
w/w
20.20.20 +МE
10.52.10 +МЕ
12.8.40 +МЕ
N Общ азот
20%
10%
12%
N-NO₃
6,0%
7,2%
10,2%
N-NH₄
4,4%
2,8%
1,8%
N-NH₂
9,6%
P Фосфор (P₂O₅)
20%
52%
8%
K Калий (K₂O)
20%
10%
40%
S Сяра (SO₃)
1,4%
2,3%
5,8%
B бор
0,010%
0,010%
0,010%
Cu мед EDTA
0,002%
0,002%
0,002%
Fe желязо EDTA
0,020%
0,020%
0,020%
Mn манган EDTA
0,010%
0,010%
0,010%
Mo молибден
0,001%
0,001%
0,001%
Zn цинк EDTA
0,002%
0,002%
0,002%

Диапазон на pH, в който се гарантира добра стабилност на хелатната фракция: 3,0-6,5

  Направи запитване за продукта