Диамониев фосфат (DAP) 18.46

DAP е комплексен висококонцентриран гранулиран минерален тор с отлични физични свойства, съдържащ в състава си два основни хранителни елемента във висока концентрация — 18% азот (N) и 46% фосфорен пентаоксид (P2O5) или общо 64% активно вещество. Високото съдържание на активно вещество го прави изключително изгоден икономически и агрономически. Фосфорът се характеризира с висока разтворимост във вода, а азотът е изцяло в амониева форма. Това го прави отличен избор за предсеитбено запасяващо торене даващо бърз старт и балансирано развитие на културата.

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • Подходящ за всички култури и почви запасени с калий
 • Може да се прилага както площно, така и локализирано в браздата на семето или в междуредието
 • Високата концентрация на активни вещества с азот и фосфор намалява разходите за съхранение, транспорт и приложение
 • Спомага синтеза на протеини и изграждането на нови тъкани, като засилва устойчивостта на ниски температури и други източници на стрес
 • Стимулира развитието на мощна коренова система
Общo съдържание на амониев азот (N), % w/w
18
Общо съдържание на фосфор (P₂O₅), % w/w
46
Сяра (S), % w/w
2,5
Влага
1,8% max
Гранулометрия
2 - 5 мм
95% min
под 1 мм
3% max
над 6 мм
0%
всички видове почви
площно, в междуредието или непосредствено до семето
всички видове култури, оптимален за зимни зърнени култури
Ползи
 • Подходящ за всички култури и почви запасени с калий
 • Може да се прилага както площно, така и локализирано в браздата на семето или в междуредието
 • Високата концентрация на активни вещества с азот и фосфор намалява разходите за съхранение, транспорт и приложение
 • Спомага синтеза на протеини и изграждането на нови тъкани, като засилва устойчивостта на ниски температури и други източници на стрес
 • Стимулира развитието на мощна коренова система
Спецификация
Общo съдържание на амониев азот (N), % w/w
18
Общо съдържание на фосфор (P₂O₅), % w/w
46
Сяра (S), % w/w
2,5
Влага
1,8% max
Гранулометрия
2 - 5 мм
95% min
под 1 мм
3% max
над 6 мм
0%
Препоръки
всички видове почви
площно, в междуредието или непосредствено до семето
всички видове култури, оптимален за зимни зърнени култури

  Направи запитване за продукта