Диана

Биостимулант с хуминови екстракти от Леонардит

Течен тор с висока концентрация на хуминови и фулвинови киселини за всички видове напоителни системи, вкл. и за листно подхранване. Екстрактът е от Леонардит – най-висококачествената суровина за тази група продукти. Повишава усвояването на минералните хранителни вещества, подобрява структурата на почвата, свойството  ѝ да задържа вода и плодородието  ѝ. Образува стабилни комплекси с микроелементите в почвата и подобрява достъпността им за културата. Стимулира коренообразуването и повишава усвояването на хранителни вещества от почвения разтвор.

Наличен и в нашия онлайн магазин  shop.sembodja.bg

 

 

 

 

Опаковка:
1л, 5л, 20л
Направи запитване
 • Продуктът е приложим в биологичното земеделие и отговаря на изискванията по чл. 40 от Наредба № 3/2023 г.Сертификат за приложението на Диана в биологичното земеделие може да бъде изтеглен от ТУК.
 • Кореново и листно действие, правейки го много подходящ за приложение в ранните фази на развитие на културите
 • Повишава почвеното плодородие и подобрява ефекта от използваните торове (глинесто-хумусен комплекс)
 • Подпомага развитието на кореновия апарат и неговата работа, както чрез директното действие върху растенията, така и чрез подобряването структурата на почвата и стимулиране на микробиалната активност около корените
 • По-добра запасеност и подвижност на хранителните вещества в почвата
 • Увеличава катионния обменен капацитет на почвата
 • Намалява блокирането на фосфора при алкални почви
 • Подобрява усвоимостта на калий при глинести почви
 • Предотвратява появата на хранителни дефицити (хлороза по листата)
 • Повишава производителността на културите

 

 

% w/v
Общ азот (N)
2,4 %
органичен азот
0,6 %
карбамиден азот
1,8 %
Калиев оксид (K₂O) водоразтворим
6,0 %
Органичен въглерод
12,0 %
Общо съдържание на хуминов екстракт
31,2 %
Хуминови киселини
12,0 %
Фулвинови киселини
19,2 %
Сухо вещество
45,6 %
рН
11
КУЛТУРА
листно приложение
кореново приложение
за един сезон
Лозя
150 - 200 мл/100л
0,8 – 1,2 л/дка
3 - 4 л/дка
Зеленчуци
150 - 200 мл/100л
0,8 – 1,2 л/дка
3 - 4 л/дка
Овощни култури
150 - 200 мл/100л
0,5 – 1,5 л/дка
4 - 6 л/дка
Интензивни култури
150 - 200 мл/дка
Екстензивни култури
150 - 200 мл/дка

Препоръчителните дози са индикативни. За по-голяма прецизност, моля да се обърнете към нашите агрономи специалисти или изпратете запитване от ТУК.

 

За да извлечете максимален ефект от действието на продукта препоръчваме кореново приложение. Въпреки това, поради силния биостимулиращ ефект на ДИАНА, листните приложения в ранни фази имат силен положителен ефект върху много култури.

 

Указания за употреба: При листно приложение ДИАНА е съвместим с повечето продукти за растителна защита и листни торове, с изключение на масла, продукти с ниско рН (киселинни продукти) и калций. Да се разклати добре преди употреба.

Ползи
 • Продуктът е приложим в биологичното земеделие и отговаря на изискванията по чл. 40 от Наредба № 3/2023 г.Сертификат за приложението на Диана в биологичното земеделие може да бъде изтеглен от ТУК.
 • Кореново и листно действие, правейки го много подходящ за приложение в ранните фази на развитие на културите
 • Повишава почвеното плодородие и подобрява ефекта от използваните торове (глинесто-хумусен комплекс)
 • Подпомага развитието на кореновия апарат и неговата работа, както чрез директното действие върху растенията, така и чрез подобряването структурата на почвата и стимулиране на микробиалната активност около корените
 • По-добра запасеност и подвижност на хранителните вещества в почвата
 • Увеличава катионния обменен капацитет на почвата
 • Намалява блокирането на фосфора при алкални почви
 • Подобрява усвоимостта на калий при глинести почви
 • Предотвратява появата на хранителни дефицити (хлороза по листата)
 • Повишава производителността на културите

 

 

Състав
% w/v
Общ азот (N)
2,4 %
органичен азот
0,6 %
карбамиден азот
1,8 %
Калиев оксид (K₂O) водоразтворим
6,0 %
Органичен въглерод
12,0 %
Общо съдържание на хуминов екстракт
31,2 %
Хуминови киселини
12,0 %
Фулвинови киселини
19,2 %
Сухо вещество
45,6 %
рН
11
Приложение
КУЛТУРА
листно приложение
кореново приложение
за един сезон
Лозя
150 - 200 мл/100л
0,8 – 1,2 л/дка
3 - 4 л/дка
Зеленчуци
150 - 200 мл/100л
0,8 – 1,2 л/дка
3 - 4 л/дка
Овощни култури
150 - 200 мл/100л
0,5 – 1,5 л/дка
4 - 6 л/дка
Интензивни култури
150 - 200 мл/дка
Екстензивни култури
150 - 200 мл/дка

Препоръчителните дози са индикативни. За по-голяма прецизност, моля да се обърнете към нашите агрономи специалисти или изпратете запитване от ТУК.

 

За да извлечете максимален ефект от действието на продукта препоръчваме кореново приложение. Въпреки това, поради силния биостимулиращ ефект на ДИАНА, листните приложения в ранни фази имат силен положителен ефект върху много култури.

 

Указания за употреба: При листно приложение ДИАНА е съвместим с повечето продукти за растителна защита и листни торове, с изключение на масла, продукти с ниско рН (киселинни продукти) и калций. Да се разклати добре преди употреба.

  Направи запитване за продукта