Калиев тиосулфат (KTS)

25% Калий (K₂O), 42.4% Сяра (SO₃)

KTS е висококачествен продукт с най-високо съдържание на водоразтворими калий и сяра на пазара, без хлориди. KTS е източник на калий в готова за усвояване форма.

Опаковка:
IBC контейнери – 1000 л, автоцистерни
Направи запитване
 • Висока концентрация на калий и сяра
 • 30% по-добро усвояване на калий в сравнение с конвенционалните калиеви торове
 • Подобрява устойчивостта на посевите към стрес
 • Увеличава производството на протеин и неговото качество
 • Подпомага транслокацията на захари и нишесте
 • Тиосулфатът увеличава съдържанието на хлорофил, подпомага синтеза и функционирането на ензимите и витамините в растението, приложен в комбинация повишава ефективността на торовете, подобрява усвояемостта на хранителните вещества в почвата
 • Отлично допълва азотните и фосфорни торове, особено при студени почви, където калият и сярата са в недостиг и развитието на кореновата система е потиснато
K₂O (w/w
25%
S (w/w)
17%
pH
6,8 - 8,5
Плътност (при 25°C), кг/л
1,47
Външен вид/цвят:
Бистър и безцветен
Препоръчителна мин. темп. на съхранение
-10 °C
Начин на приложение
Норма на приложение
Метод на приложение
Със сеитбата
0,5 – 1 л/дка
Следвайте установените препоръки за културите, типа на почвата и влагозапасеността във вашия район. Прекомерни количества KTS могат да увредят кълняемостта на семената. Не прилагайте KTS директно върху семената на бобови растения или на други дребносеменни култури. Може да се приложи самостоятелно или в комбинация с фосфорен течен тор (APP).
Като стартов тор
1 – 5 л/дка
Самостоятелно или с друг течен тор. Прилага се на разстояние 5 х 5 см (5 см встрани от семето и 5 см под семето) или 5 х 0 см (5 см встрани от семето върху повърхността на почвата).
В междуредието
2,5 – 14 л/дка
Може да се инжектира или зарови в почвата на дълбочина 5–8 см, самостоятелно или в комбинация с азотен или фосфорен тор. Дозата зависи от почвената запасеност с калий и сяра.
Листно *
0,5 – 1,5 л/дка на приложение
Да не се прилага при температура над 25°С. При приложение с нисък работен разтвор (<10 л/дка) ефективността на продукта се увеличава. При овощни насаждения и лозя съдържанието на KTS не бива да превишава 1,5% от работния разтвор.
Капково напояване *
1 – 5 л/дка на приложение
Броят на приложенията зависи от отглежданата култура и технологията на хранене.

* За конкретни дози, фаза на приложение и цялостна схема на хранене, моля, свържете се с наш специалист или изпратете запитване от ТУК.

 

KTS е продукт с многостранно приложение – по отношение вида на културите, фазата на приложение, времето на приложение, метода и нормите на приложение. Нашият екип от агрономи и специалисти е на Ваше разположение по региони, за да Ви съдейства при работата с KTS.

 • KTS е съвместим с разтвори на урея амониев нитрат (UAN) и амониев полифосфат (APP) в специфични съотношения.

 

 • Смесите на KTS с APP при нормални условия са мътни на външен вид, но това не оказва влияние върху качеството и действието им. Сместа KTS + UAN трябва да се използва възможно най-скоро след нейното приготвяне.

 

 • Само смеси на UAN и KTS с над 80% от един от двата компонента са стабилни без разреждане.

 

 • При смесване на KTS и UAN, към сместа трябва да се добави такова количество вода, каквото е количеството на този от двата продукта, което е по-малко (например, в смес от 60 л UAN с 40 л KTS, сместа трябва да се разреди с 40 л вода). Последователността на смесване трябва да бъде: KTS, вода, UAN.

 

 • Смесите с UAN трябва първо да бъдат тествани в малки количества преди да се пристъпи към по-големи количества. При ниски температури, калият в KTS реагира с нитратната група на UAN, при което се образуват кристали на калиев нитрат. Добавяне на вода или нагряване връща кристалите обратно в разтвора. Избягвайте въвеждането на въздух в KTS или в смес с KTS.

 

 • При смесване на пестициди с KTS и други торове последователността на смесване трябва да бъде: вода, пестицид, KTS и/или друг тор. Винаги се уверявайте, че комбинациите на KTS с пестициди са съвместими.

 

 • Смесите на KTS с микроелементи трябва първо да бъдат тествани в малки количества. В повечето ситуации хелати на микроелементи с неутрално рН са предпочитани за смесване с KTS. Хелатите със силнокисела или слабокисела реакция не се смесват добре с KTS. Смеси с KTS не трябва да бъдат подкислявани под рН 6.0.
Ползи
 • Висока концентрация на калий и сяра
 • 30% по-добро усвояване на калий в сравнение с конвенционалните калиеви торове
 • Подобрява устойчивостта на посевите към стрес
 • Увеличава производството на протеин и неговото качество
 • Подпомага транслокацията на захари и нишесте
 • Тиосулфатът увеличава съдържанието на хлорофил, подпомага синтеза и функционирането на ензимите и витамините в растението, приложен в комбинация повишава ефективността на торовете, подобрява усвояемостта на хранителните вещества в почвата
 • Отлично допълва азотните и фосфорни торове, особено при студени почви, където калият и сярата са в недостиг и развитието на кореновата система е потиснато
Спецификация
K₂O (w/w
25%
S (w/w)
17%
pH
6,8 - 8,5
Плътност (при 25°C), кг/л
1,47
Външен вид/цвят:
Бистър и безцветен
Препоръчителна мин. темп. на съхранение
-10 °C
Приложение
Начин на приложение
Норма на приложение
Метод на приложение
Със сеитбата
0,5 – 1 л/дка
Следвайте установените препоръки за културите, типа на почвата и влагозапасеността във вашия район. Прекомерни количества KTS могат да увредят кълняемостта на семената. Не прилагайте KTS директно върху семената на бобови растения или на други дребносеменни култури. Може да се приложи самостоятелно или в комбинация с фосфорен течен тор (APP).
Като стартов тор
1 – 5 л/дка
Самостоятелно или с друг течен тор. Прилага се на разстояние 5 х 5 см (5 см встрани от семето и 5 см под семето) или 5 х 0 см (5 см встрани от семето върху повърхността на почвата).
В междуредието
2,5 – 14 л/дка
Може да се инжектира или зарови в почвата на дълбочина 5–8 см, самостоятелно или в комбинация с азотен или фосфорен тор. Дозата зависи от почвената запасеност с калий и сяра.
Листно *
0,5 – 1,5 л/дка на приложение
Да не се прилага при температура над 25°С. При приложение с нисък работен разтвор (<10 л/дка) ефективността на продукта се увеличава. При овощни насаждения и лозя съдържанието на KTS не бива да превишава 1,5% от работния разтвор.
Капково напояване *
1 – 5 л/дка на приложение
Броят на приложенията зависи от отглежданата култура и технологията на хранене.

* За конкретни дози, фаза на приложение и цялостна схема на хранене, моля, свържете се с наш специалист или изпратете запитване от ТУК.

 

KTS е продукт с многостранно приложение – по отношение вида на културите, фазата на приложение, времето на приложение, метода и нормите на приложение. Нашият екип от агрономи и специалисти е на Ваше разположение по региони, за да Ви съдейства при работата с KTS.

Съвместимост
 • KTS е съвместим с разтвори на урея амониев нитрат (UAN) и амониев полифосфат (APP) в специфични съотношения.

 

 • Смесите на KTS с APP при нормални условия са мътни на външен вид, но това не оказва влияние върху качеството и действието им. Сместа KTS + UAN трябва да се използва възможно най-скоро след нейното приготвяне.

 

 • Само смеси на UAN и KTS с над 80% от един от двата компонента са стабилни без разреждане.

 

 • При смесване на KTS и UAN, към сместа трябва да се добави такова количество вода, каквото е количеството на този от двата продукта, което е по-малко (например, в смес от 60 л UAN с 40 л KTS, сместа трябва да се разреди с 40 л вода). Последователността на смесване трябва да бъде: KTS, вода, UAN.

 

 • Смесите с UAN трябва първо да бъдат тествани в малки количества преди да се пристъпи към по-големи количества. При ниски температури, калият в KTS реагира с нитратната група на UAN, при което се образуват кристали на калиев нитрат. Добавяне на вода или нагряване връща кристалите обратно в разтвора. Избягвайте въвеждането на въздух в KTS или в смес с KTS.

 

 • При смесване на пестициди с KTS и други торове последователността на смесване трябва да бъде: вода, пестицид, KTS и/или друг тор. Винаги се уверявайте, че комбинациите на KTS с пестициди са съвместими.

 

 • Смесите на KTS с микроелементи трябва първо да бъдат тествани в малки количества. В повечето ситуации хелати на микроелементи с неутрално рН са предпочитани за смесване с KTS. Хелатите със силнокисела или слабокисела реакция не се смесват добре с KTS. Смеси с KTS не трябва да бъдат подкислявани под рН 6.0.

  Направи запитване за продукта