КАЛИЕВ ХЛОРИД

Калиевият хлорид е изцяло естествен природен продукт. Добива се чрез рафиниране на натурални калиеви соли. Въпреки че не участва в състава на органичната материя, калият присъства в големи количества във всички растения и има особено важни функции. Той участва във всички жизненоважни процеси, като регулира дейността на голям брой ензими. Чрез ефекта си върху ензимите калият влияе върху синтеза на веществата, придвижването и натрупването им в съответните органи. Калият усилва синтеза на протеини, захари, мазнини и високомолекулни въглехидрати (скорбяла, целулоза).

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
  • Благодарение на гранулираната си форма, калиевият хлорид забавя усвояването на хранителни елементи в почвата, като по този начин удължава тяхното действие, повишавайки почвеното плодородие.
  • Оптимално решение за запасяващо торене с калий
  • Икономически изгоден
Съдържание на калий (К₂О), % w/w
60 min
Съдържание на калиев хлорид (КCl), % w/w
95 min
Влага, %
0.2 – 0.5
Гранулометрия
над 4 мм
5 % max
от 1 мм до 4 мм
90 % min
под 1 мм
5% max

Внася се по време на лятно-есенната оран за пролетните култури и с предсеитбеното дисковане за есенно-зимните култури. Подходящ е за внасяне при всички почви, но трябва да се държи сметка за чувствителността на културите към хлор.

Ползи
  • Благодарение на гранулираната си форма, калиевият хлорид забавя усвояването на хранителни елементи в почвата, като по този начин удължава тяхното действие, повишавайки почвеното плодородие.
  • Оптимално решение за запасяващо торене с калий
  • Икономически изгоден
Спецификация
Съдържание на калий (К₂О), % w/w
60 min
Съдържание на калиев хлорид (КCl), % w/w
95 min
Влага, %
0.2 – 0.5
Гранулометрия
над 4 мм
5 % max
от 1 мм до 4 мм
90 % min
под 1 мм
5% max
Приложение

Внася се по време на лятно-есенната оран за пролетните култури и с предсеитбеното дисковане за есенно-зимните култури. Подходящ е за внасяне при всички почви, но трябва да се държи сметка за чувствителността на културите към хлор.

    Направи запитване за продукта