Калциево-амониев нитрат + сяра (CAN+S)

За да отговори на все по-нарастващата потребност от сяра в световен мащаб, този продукт е разработен за култури с повишени потребности от сяра (пшеница, рапица, слънчоглед), като към стандартната формулация на CAN е добавена сяра. Калцият от своя страна е от съществено значение за нормалното развитие на кореновата система. Поради способността на калция да абсорбира вода се увеличава устойчивостта на растенията към стрес от засушаване и възможност за по-пълноценно усвояване на хранителни вещества от почвата. Наличието на калциев сулфат значително подобрява и физичните характеристики на продукта, като подобрява твърдостта и обемната маса на зрънцата, и намалява способността на слепване на гранулите.

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • 45% общо активно вещество
 • Бързо и сигурно подхранване с азот и ключовите за растенията калций и сяра
 • Подходящ за всякакъв вид почви без вкисляване или алкализиране
 • Добър източник на сяра, който е ключов елемент за синтеза на протеини, увеличаването на съдържанието на хлорофил и растежа и продуктивността на културите
 • Синергичното действие между азота и сярата гарантират по-добро усвояване на елементите
 • Внасянето на сяра засилва устойчивостта на растенията към измръзване и предпазва посева от болести
Общ азот (N), % w/w
27,0
Амониев азот, % w/w
13.5
Нитратен азот, % w/w
13.5
Сяра (като SO₃), % w/w
9
CaO, % w/w
7
Гранулометрия (2.5 - 6.3 мм), %
95% min
Влага
0,3% max

Препоръчва се да се прилага по няколко пъти в доза 15 – 25 кг/дка, поради бързото усвояване на азота. Общата норма на приложение зависи от отглежданата култура, почвената структура и вложения до момента общ азот.

Ползи
 • 45% общо активно вещество
 • Бързо и сигурно подхранване с азот и ключовите за растенията калций и сяра
 • Подходящ за всякакъв вид почви без вкисляване или алкализиране
 • Добър източник на сяра, който е ключов елемент за синтеза на протеини, увеличаването на съдържанието на хлорофил и растежа и продуктивността на културите
 • Синергичното действие между азота и сярата гарантират по-добро усвояване на елементите
 • Внасянето на сяра засилва устойчивостта на растенията към измръзване и предпазва посева от болести
Спецификация
Общ азот (N), % w/w
27,0
Амониев азот, % w/w
13.5
Нитратен азот, % w/w
13.5
Сяра (като SO₃), % w/w
9
CaO, % w/w
7
Гранулометрия (2.5 - 6.3 мм), %
95% min
Влага
0,3% max
Приложение

Препоръчва се да се прилага по няколко пъти в доза 15 – 25 кг/дка, поради бързото усвояване на азота. Общата норма на приложение зависи от отглежданата култура, почвената структура и вложения до момента общ азот.

  Направи запитване за продукта