Калциево-амониев нитрат (CAN)

Най-разпространеният азотен тор в повечето страни в Европа е калциево-амониевият нитрат, който съдържа 27% азот и е подходящ за всички видове култури. Той има сходна характеристика с амониевия нитрат, но с предимството, че не вкислява почвата и може да се използва при почви с по-кисела и неутрална реакция. CAN притежава от-лични физични свойства – може да се транспортира и съхранява насипно, добра гранулометрия позволяваща лесно и равномерно разпръскване на полето. Калциево-амониевият нитрат се използва при всички земеделски култури, както и при тези с високи изисквания за подхранване с калций.

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • 39% общо активно вещество
 • Азот под формата на амониев (50%) и нитратен (50%) азот
 • Хранителни вещества във водоразтворима форма, което ги прави достъпни веднага за растенията
 • Осигурява бързо и сигурно подхранване с азот, калций и магнезий
 • Наличието на калций оказва положително влияние върху реакцията и устойчивостта на структурата на почвата и режима на хранене на растенията
 • Калцият спомага за движението на въглехидратите и увеличаването на разтворимостта на хранителни вещества в почвата, които бързо се усвояват от растенията
 • При недостиг на калций силно се потиска усвояването от растенията на амониевия и нитратния азот
Общ азот (N), % w/w
27,0
Амониев азот, % w/w
13.4
Нитратен азот, % w/w
13.6
CaO, % w/w
7
MgO, % w/w
5
Гранулометрия (2.5 - 6.3 мм), %
95% min
Влага
0,3% max

Препоръчва се да се прилага по няколко пъти в ниска доза (10 – 25 кг/дка), поради бързото усвояване на азота. Общата норма на приложение зависи от отглежданата култура, почвената структура и вложения до момента общ азот.

Ползи
 • 39% общо активно вещество
 • Азот под формата на амониев (50%) и нитратен (50%) азот
 • Хранителни вещества във водоразтворима форма, което ги прави достъпни веднага за растенията
 • Осигурява бързо и сигурно подхранване с азот, калций и магнезий
 • Наличието на калций оказва положително влияние върху реакцията и устойчивостта на структурата на почвата и режима на хранене на растенията
 • Калцият спомага за движението на въглехидратите и увеличаването на разтворимостта на хранителни вещества в почвата, които бързо се усвояват от растенията
 • При недостиг на калций силно се потиска усвояването от растенията на амониевия и нитратния азот
Спецификация
Общ азот (N), % w/w
27,0
Амониев азот, % w/w
13.4
Нитратен азот, % w/w
13.6
CaO, % w/w
7
MgO, % w/w
5
Гранулометрия (2.5 - 6.3 мм), %
95% min
Влага
0,3% max
Приложение

Препоръчва се да се прилага по няколко пъти в ниска доза (10 – 25 кг/дка), поради бързото усвояване на азота. Общата норма на приложение зависи от отглежданата култура, почвената структура и вложения до момента общ азот.

  Направи запитване за продукта