Магнезиев сулфат (MgSO₄.7H₂O)

16% Магнезий (MgO), 32% Сяра (SO₃)

Висококачествен, напълно водоразтворим тор за фертигация и листно торене в оранжерийното и полското производство. Магнезият регулира усвояването на хранителни елементи и на вода от корените на растенията. Недостигът на магнезий води до забавен растеж, което влошава качеството на продукцията. Магнезиевият сулфат е богат на сяра, която увеличава съдържанието на протеини, аминокиселини, скорбяла и сухо вещество в растенията. При недостиг на сяра се задържа растежа. Сярата подобрява и усвоимостта на хранителните вещества.

Вече наличен и в нашия онлайн магазин shop.sembodja.bg

Опаковка:
25 кг торби
Направи запитване
  • Предотвратява дефицита на Mg и S и подпомага активността на хлорофила. Въвеждането на тези два елемента в критична фаза помага на културите да реализират пълния си потенциал
  • Източник на магнезий при фертигация на оранжерийни култури и напояване на полски култури

 

 

Магнезият и калият са антагонисти. Високи нива на калий в растението или в почвата намаляват наличността на магнезий, което може да намали добивите и качеството на продукцията. Други катиони, като амониев (NH4+), калциев (Ca2+), водороден (H+) (при ниско рН), алуминиев (Al3+) също намаляват достъпността на магнезий за растението, поради антагонизма между тях и магнезия.
Магнезиевият сулфат трябва да се прилага върху влажна почва или преди очакван валеж. Основното му приложение е заедно с азотни и фосфорни торове (през пролетта) и фосфорни (през есента) при подготовка на почвата за сеитба, в зависимост от агрохимичните показатели на почвата.
Магнезиевият сулфат може да се използва като самостоятелен тор или в комбинация с други торове и продукти за растителна защита.
Норми на приложение на магнезиев сулфат:
В оранжерии – 0,01- 0,1% (0,1-1 кг / 1000 л вода)
Площно – 0,1- 0,2% (1-2 кг / 1000 л вода)
Разходната норма в резервоарната смес е 1,0 – 1,2 кг/дка

Магнезиевият сулфат не е съвместим с калциеви торове, поради риск от образуване на утайка.

Ползи
  • Предотвратява дефицита на Mg и S и подпомага активността на хлорофила. Въвеждането на тези два елемента в критична фаза помага на културите да реализират пълния си потенциал
  • Източник на магнезий при фертигация на оранжерийни култури и напояване на полски култури

 

 

Приложение

Магнезият и калият са антагонисти. Високи нива на калий в растението или в почвата намаляват наличността на магнезий, което може да намали добивите и качеството на продукцията. Други катиони, като амониев (NH4+), калциев (Ca2+), водороден (H+) (при ниско рН), алуминиев (Al3+) също намаляват достъпността на магнезий за растението, поради антагонизма между тях и магнезия.
Магнезиевият сулфат трябва да се прилага върху влажна почва или преди очакван валеж. Основното му приложение е заедно с азотни и фосфорни торове (през пролетта) и фосфорни (през есента) при подготовка на почвата за сеитба, в зависимост от агрохимичните показатели на почвата.
Магнезиевият сулфат може да се използва като самостоятелен тор или в комбинация с други торове и продукти за растителна защита.
Норми на приложение на магнезиев сулфат:
В оранжерии – 0,01- 0,1% (0,1-1 кг / 1000 л вода)
Площно – 0,1- 0,2% (1-2 кг / 1000 л вода)
Разходната норма в резервоарната смес е 1,0 – 1,2 кг/дка

Магнезиевият сулфат не е съвместим с калциеви торове, поради риск от образуване на утайка.

    Направи запитване за продукта