Урея амониев нитрат (UAN)

32% Азот (N)

Течният азотен тор (UAN) е прецизно решение за азотно подхранване. Подходящ за почти всички видове земеделски култури. Може да се прилага по време на цялата вегетация на културите. Поради специфичните си качества може да се прилага при предсеитбено подхранване, за вегетативно приложение и за коригиращи подхранвания.

Опаковка:
Автоцистерни, IBC контейнери – 1000 л, туби – 10 л и 20 л (PET)
Направи запитване
 • Висока концентрация на азот в три форми: амидна, амониева и нитратна
 • Равномерно и продължително отдаване на активното вещество
 • Равномерно разпръскване на активно вещество
 • Неутралност по отношение окисляване на почвата: амидният азот, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот
 • Съвместим за използване при капково напояване и всякакви типове напоителни системи
 • Течната формулация го прави особено подходящ за региони с недостиг на почвена влага или такива с трайно засушаване
 • Възможност за съвместно влагане с продукти за растителна защита и други течни торове
Общ азот (N), % w/w
32.0 ± 0.6
Амонячен Азот, %
8.0 ± 0.6
Нитратен Азот, %
8.0 ± 0.6
Амиден Азот, %
16.0 ± 0.6
 • Високата концентрация на азот в три форми позволява успешното му приложение в зърнопроизводството, лозарството, овощарството, зеленчукопроизводството, цветарството и др.
 • Той е лесно достъпен за подхранване във всяка една фаза от развитието на културите, през която е необходимо да се направи азотно хранене. UAN може да се внася в почвата по всяко време – от периода на основното и предсеитбеното торене до подхранването.
 • UAN трябва да се употребява при точно определени метеорологични условия в концентрация съобразена с почвено климатичните условия и фазата на развитие на културите.
Ползи
 • Висока концентрация на азот в три форми: амидна, амониева и нитратна
 • Равномерно и продължително отдаване на активното вещество
 • Равномерно разпръскване на активно вещество
 • Неутралност по отношение окисляване на почвата: амидният азот, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот
 • Съвместим за използване при капково напояване и всякакви типове напоителни системи
 • Течната формулация го прави особено подходящ за региони с недостиг на почвена влага или такива с трайно засушаване
 • Възможност за съвместно влагане с продукти за растителна защита и други течни торове
Спецификация
Общ азот (N), % w/w
32.0 ± 0.6
Амонячен Азот, %
8.0 ± 0.6
Нитратен Азот, %
8.0 ± 0.6
Амиден Азот, %
16.0 ± 0.6
Приложение
 • Високата концентрация на азот в три форми позволява успешното му приложение в зърнопроизводството, лозарството, овощарството, зеленчукопроизводството, цветарството и др.
 • Той е лесно достъпен за подхранване във всяка една фаза от развитието на културите, през която е необходимо да се направи азотно хранене. UAN може да се внася в почвата по всяко време – от периода на основното и предсеитбеното торене до подхранването.
 • UAN трябва да се употребява при точно определени метеорологични условия в концентрация съобразена с почвено климатичните условия и фазата на развитие на културите.

  Направи запитване за продукта