Урея амониев сулфат (UAS)

Този продукт е единствен по рода си предлагащ висока концентрация на азот в две форми в комбинация със сулфатна сяра, веднага налична за растенията. Високото съдържание на азот го прави икономически ефективен, а наличната сяра в синергия с азота му дава изключително много агрономически предимства. Комбинацията между карбамид и амониев сулфат дава възможност да се прилага при всички видове почви без значение от почвената киселинност.

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • Приложим при всякакъв вид почви и за всички видове култури, неутрално pH
 • Високо съдържание на азот в две форми (амиден и амониев) осигуряващ дълго и балансирано отдаване на азот
 • Сулфатна сяра готова за усвояване от растенията за по-добър метаболизъм на азот и бързо подхранване със сяра
 • Гъвкавост и сигурност в приложението
 • По-малко загуби на активно вещество от измиване и изпарение
Общ азот (N), % w/w
40
Сяра (като SO₃), % w/w
5
Биурет
0,9% max
Влага
0,1% max
Гранулометрия
между 2 - 5 мм
90% min
под 1 мм
3% мах
Ползи
 • Приложим при всякакъв вид почви и за всички видове култури, неутрално pH
 • Високо съдържание на азот в две форми (амиден и амониев) осигуряващ дълго и балансирано отдаване на азот
 • Сулфатна сяра готова за усвояване от растенията за по-добър метаболизъм на азот и бързо подхранване със сяра
 • Гъвкавост и сигурност в приложението
 • По-малко загуби на активно вещество от измиване и изпарение
Спецификация
Общ азот (N), % w/w
40
Сяра (като SO₃), % w/w
5
Биурет
0,9% max
Влага
0,1% max
Гранулометрия
между 2 - 5 мм
90% min
под 1 мм
3% мах

  Направи запитване за продукта