Урея / Карбамид (U)

Карбамидът е най-използваният азотен тор в световното земеделие, с най-високо съдържание на азот. Азотът при уреята е в амидна форма, която чрез процеса на трансформация в почвата (уреаза) се превръща първо в амониева, а след това в нитратна форма, като по този начин предпазва почвите от вкисляване, осигурявайки необходимия азотен баланс. Уреята е подходящ тор за всички земеделски и градински култури.

Опаковка:
Урея прилинг - 50 кг торби, Урея гранулат - 50 кг торби, BB (big bag)
Направи запитване
 • Висока концентрация на активни хранителни вещества (N-46%)
 • Универсално приложим, подходящ за всички култури
 • Дълго и балансирано отдаване на азот при правилно приложение
 • Балансиран диапазон на размера на гранулите/зърната, осигурявайки равномерно разпръскване
 • В почвата се подлага бързо на амонификация, при което амониевият азот се абсорбира от почвата и не подлежи на отмиване при ниски температури
Съдържание
Гранулометрия
Урея гранулат
46% N
2.0mm - 5.0mm: мин. 90%
Урея прилинг
46% N
1.0mm - 4.0 mm: мин. 90% ; под 1.0 mm: макс. 5%
Урея техническа
46% N
0.5 – 3.0 mm: мин. 96%

Препоръчва се да се внася при ниски температури (<5°C), върху снежна покривка от 5-10 см, непосредствено преди валеж или чрез инкорпориране в почвата.

Ползи
 • Висока концентрация на активни хранителни вещества (N-46%)
 • Универсално приложим, подходящ за всички култури
 • Дълго и балансирано отдаване на азот при правилно приложение
 • Балансиран диапазон на размера на гранулите/зърната, осигурявайки равномерно разпръскване
 • В почвата се подлага бързо на амонификация, при което амониевият азот се абсорбира от почвата и не подлежи на отмиване при ниски температури
Спецификация
Съдържание
Гранулометрия
Урея гранулат
46% N
2.0mm - 5.0mm: мин. 90%
Урея прилинг
46% N
1.0mm - 4.0 mm: мин. 90% ; под 1.0 mm: макс. 5%
Урея техническа
46% N
0.5 – 3.0 mm: мин. 96%
Приложение

Препоръчва се да се внася при ниски температури (<5°C), върху снежна покривка от 5-10 см, непосредствено преди валеж или чрез инкорпориране в почвата.

  Направи запитване за продукта