ФАРАХ

Средно ранна твърда пшеница

Отлична корелация производителност – качество

Средно ранен, осилест сорт (с черни осили към момента на узряване)

Пластичен и адаптивен

Средно високи растения, устойчиви на полягане

Препоръчителна сеитбена норма 450 – 500 к.с./кв.м.

 

 

Произход на селекцията: Италия

Направи запитване

Отлична продуктивност на сорта

Висок глутенов индекс и жълт индекс

Толерантен към хлортолурон

Ценен от производителите и преработвателите на твърда пшеница

Много адаптивен към условията на околната среда

 

Оптимална сеитбена норма – 450-500 к. с./кв м

Изисква коригиращо азотно торене във фаза изкласяване

Качествен профил на сорта
Абсолютна маса
52-56 мг
Фоточувствителност
липсва
Хектолитрово тегло
високо
Съдържание на протеин
средно към високо
Глутенов индекс
висок
Жълт индекс
висок
Височина
средно-високо
Тип на класа
осилест
Цвят на осилите
черен
Поляганеиндекс
устойчив
Алтернативност
алтернативен тип
Ранозрелост
ранен
Братене
добро
Производителност
висока
Толерантност на болести
Толерантност на болести
добра поносимост към всички болести
Вирусни мозайки
средно толерантен
Ползи

Отлична продуктивност на сорта

Висок глутенов индекс и жълт индекс

Толерантен към хлортолурон

Ценен от производителите и преработвателите на твърда пшеница

Много адаптивен към условията на околната среда

 

Препоръки

Оптимална сеитбена норма – 450-500 к. с./кв м

Изисква коригиращо азотно торене във фаза изкласяване

Характеристики
Качествен профил на сорта
Абсолютна маса
52-56 мг
Фоточувствителност
липсва
Хектолитрово тегло
високо
Съдържание на протеин
средно към високо
Глутенов индекс
висок
Жълт индекс
висок
Морфология
Височина
средно-високо
Тип на класа
осилест
Цвят на осилите
черен
Поляганеиндекс
устойчив
Алтернативност
алтернативен тип
Ранозрелост
ранен
Братене
добро
Производителност
висока
Фитосанитарен профил
Толерантност на болести
Толерантност на болести
добра поносимост към всички болести
Вирусни мозайки
средно толерантен

    Направи запитване за продукта