MAS 24.C (ФАО 270)

РАННА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО

ОТЛИЧНА ПЕЧАЛБА ОТ ЗЪРНОТО

висок стабилен добив

 

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ СИЛАЖА

cтрахотен добив

 

ГЪВКАВ ХИБРИД

приспособим при всякакви условия на отглеждане и гъстота

 

Направи запитване
Височина на растението
Средно-високо
Тип зърно
Твърдо, конски зъб
Брой редове
16-18
Брой зърна/ред
26-34
Тегло на 1000 зърна
330 - 350 г
Температурна сума за цъфтеж
880°C
Температурна сума за силаж (32% сухо вещество)
1520°C
Температурна сума за зрелост на зърната 35% H2O
1700°C
Начално развитие
8
Зелен ефект (Stay green effect)
8
Отдаване на влагата
8
Полягане
8
Толерантност на засушаване
9

1-3 чувствително

4-6 средно-добро

7-9 толерантно – отлично

Устойчивост на болести
Хелминтоспориоза
8
Фузариум (растение)
7
Фузариум (кочан)
8

1-3 чувствително

4-6 средно-добро

7-9 толерантно – отлично

Оптимални условия
Неблагоприятни условия
Адаптивност
+ + + +
+ + +
Посевна норма (брой кълняеми семена/дка)
7500-8800
6500-7000
Характеристики
Височина на растението
Средно-високо
Тип зърно
Твърдо, конски зъб
Брой редове
16-18
Брой зърна/ред
26-34
Тегло на 1000 зърна
330 - 350 г
Температурна сума за цъфтеж
880°C
Температурна сума за силаж (32% сухо вещество)
1520°C
Температурна сума за зрелост на зърната 35% H2O
1700°C
Агрономия
Начално развитие
8
Зелен ефект (Stay green effect)
8
Отдаване на влагата
8
Полягане
8
Толерантност на засушаване
9

1-3 чувствително

4-6 средно-добро

7-9 толерантно – отлично

Фитосанитарен профил
Устойчивост на болести
Хелминтоспориоза
8
Фузариум (растение)
7
Фузариум (кочан)
8

1-3 чувствително

4-6 средно-добро

7-9 толерантно – отлично

Препоръки
Оптимални условия
Неблагоприятни условия
Адаптивност
+ + + +
+ + +
Посевна норма (брой кълняеми семена/дка)
7500-8800
6500-7000

    Направи запитване за продукта