MAS 357.M (ФАО 270)

РАНЕН ХИБРИД

ГЪВКАВ ПРИ РАЗЛИЧНИ ГЪСТОТИ
с висок добивен потенциал

 

ТЕЖКО ЗЪРНО
тип „конски зъб“

 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УСТОЙЧИВОСТ
на воден стрес и високи температури

 

ЛЕСНО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
преди жътва

Направи запитване

Ранен хибрид с тежко зърно (тип „конски зъб“) и лесно отдаване на влагата преди жътва

Бърз начален старт, позволяващ на растенията бързо вкореняване и ограничаване на пораженията от вредители в ранни фази

Ранен цъфтеж с отличен синхрон между мъжки и женски съцветия

Висока поносимост на засушване и високи температури в критични за добива фази на развитие

Хибридите WaterLOCK – превъзходна способност за развитие в условия на воден стрес и високи температури

РАНЕН ЦЪФТЕЖ – през фазата на цъфтеж царевичните растения са особено чувствителни към стрес от засушаване. Ранният цъфтеж позволява да се използват максимално водните ресурси, налични през пролетта, и да се избегнат летните засушавания.

ЕДНОВРЕМЕНЕН ЦЪФТЕЖ НА МЪЖКИТЕ И ЖЕНСКИТЕ ЦВЕТОВЕ – пълната синхронизация между появата на свилата и разпръскването на полен е от съществено значение, за да се гарантира правилно опрашване и брой на зърната в класа.

ИНДЕКС НА ЛИСТНАТА ПЛОЩ – ефективното установяване и поддържане на листна площ, дори при стрес от суша, е приоритет с цел максимизиране на активността на фотосинтезата.

СИЛНА КОРЕНОВА СИСТЕМА – силната и дълбока коренова система е от съществено значение за подобряване на усвояването на вода от растението и за по-малко щети в условия на воден стрес.

Височина на растението
ниско
Тип зърно
типичен "конски зъб"
Брой редове
16-18
Брой зърна/ред
28-32
Тегло на 1000 зърна
300-320 гр
Температурна сума за цъфтеж
910°C
Температурна сума за силаж (32% сухо вещество)
1520°C
Температурна сума за зрелост на зърната 35% H2O
1820°C
Начално развитие
8
Отдаване на влагата
8
Полягане
7
Толерантност на засушаване
9

1-3 чувствително

4-6 средно-добро

7-9 толерантно – отлично

Устойчивост на болести
Хелминтоспориоза
5
Фузариум (растение)
7
Фузариум (кочан)
7

1-3 чувствително

4-6 средно-добро

7-9 толерантно – отлично

Оптимални условия
Неблагоприятни условия
Адаптивност
+ + + +
+ + ++
Посевна норма (брой кълняеми семена/дка)
9000
8000
Описание

Ранен хибрид с тежко зърно (тип „конски зъб“) и лесно отдаване на влагата преди жътва

Бърз начален старт, позволяващ на растенията бързо вкореняване и ограничаване на пораженията от вредители в ранни фази

Ранен цъфтеж с отличен синхрон между мъжки и женски съцветия

Висока поносимост на засушване и високи температури в критични за добива фази на развитие

Ползи

Хибридите WaterLOCK – превъзходна способност за развитие в условия на воден стрес и високи температури

РАНЕН ЦЪФТЕЖ – през фазата на цъфтеж царевичните растения са особено чувствителни към стрес от засушаване. Ранният цъфтеж позволява да се използват максимално водните ресурси, налични през пролетта, и да се избегнат летните засушавания.

ЕДНОВРЕМЕНЕН ЦЪФТЕЖ НА МЪЖКИТЕ И ЖЕНСКИТЕ ЦВЕТОВЕ – пълната синхронизация между появата на свилата и разпръскването на полен е от съществено значение, за да се гарантира правилно опрашване и брой на зърната в класа.

ИНДЕКС НА ЛИСТНАТА ПЛОЩ – ефективното установяване и поддържане на листна площ, дори при стрес от суша, е приоритет с цел максимизиране на активността на фотосинтезата.

СИЛНА КОРЕНОВА СИСТЕМА – силната и дълбока коренова система е от съществено значение за подобряване на усвояването на вода от растението и за по-малко щети в условия на воден стрес.

Характеристики
Височина на растението
ниско
Тип зърно
типичен "конски зъб"
Брой редове
16-18
Брой зърна/ред
28-32
Тегло на 1000 зърна
300-320 гр
Температурна сума за цъфтеж
910°C
Температурна сума за силаж (32% сухо вещество)
1520°C
Температурна сума за зрелост на зърната 35% H2O
1820°C
Агрономия
Начално развитие
8
Отдаване на влагата
8
Полягане
7
Толерантност на засушаване
9

1-3 чувствително

4-6 средно-добро

7-9 толерантно – отлично

Фитосанитарен профил
Устойчивост на болести
Хелминтоспориоза
5
Фузариум (растение)
7
Фузариум (кочан)
7

1-3 чувствително

4-6 средно-добро

7-9 толерантно – отлично

Препоръки
Оптимални условия
Неблагоприятни условия
Адаптивност
+ + + +
+ + ++
Посевна норма (брой кълняеми семена/дка)
9000
8000

    Направи запитване за продукта