MAS 37.C (ФАО 370)

Добър избор за зърно или силаж

ДОБРЕ АДАПТИРАН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ

при употреба за силаж и зърно

 

ЗДРАВО РАСТЕНИЕ

с нисък риск към полягане

 

ТОЛЕРАНТЕН НА ЦИКЛОХЕКСИДИМ СЪДЪРЖАЩИ ХЕРБИЦИДИ

ефективен контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели

Направи запитване
Височина на растението
Високо
Тип зърно
Конски зъб
Брой редове
12 - 14
Брой зърна на ред
30 - 34
Тегло на 1000 зърна
300 - 320 г
Температурна сума за цъфтеж
940°C
Температурна сума за зрелост на зърната 35% H2O
1860°C
Начално развитие
6
Зелен ефект (Stay green effect)
8
Отдаване на влагата
7
Толерантност към полягане
7
Толерантност на засушаване
8

1-3 чувствително

4-6 средно-добре

7-9 толерантно – отлично

Устойчивост на болести
Хелминтоспориоза
7
Фузариум (растение)
8
Фузариум (кочан)
8

1-3 чувствително

4-6 средно-добре

7-9 толерантно – отлично

Оптимални условия
Неблагоприятни условия
Адаптивност
+ + +
+ + + +
Посевна норма за зърно (брой кълняеми семена/дка)
7500
6000
Посевна норма за силаж (брой кълняеми семена/дка)
8000
7500
Характеристики
Височина на растението
Високо
Тип зърно
Конски зъб
Брой редове
12 - 14
Брой зърна на ред
30 - 34
Тегло на 1000 зърна
300 - 320 г
Температурна сума за цъфтеж
940°C
Температурна сума за зрелост на зърната 35% H2O
1860°C
Агрономия
Начално развитие
6
Зелен ефект (Stay green effect)
8
Отдаване на влагата
7
Толерантност към полягане
7
Толерантност на засушаване
8

1-3 чувствително

4-6 средно-добре

7-9 толерантно – отлично

Фитосанитарен профил
Устойчивост на болести
Хелминтоспориоза
7
Фузариум (растение)
8
Фузариум (кочан)
8

1-3 чувствително

4-6 средно-добре

7-9 толерантно – отлично

Препоръки
Оптимални условия
Неблагоприятни условия
Адаптивност
+ + +
+ + + +
Посевна норма за зърно (брой кълняеми семена/дка)
7500
6000
Посевна норма за силаж (брой кълняеми семена/дка)
8000
7500

    Направи запитване за продукта