MAS 582.D (ФАО 490)

ВИСОКОДОБИВЕН ХИБРИД

   

МНОГО ДОБРА СТРУКТУРА НА РАСТЕНИЯТА

    

УСТОЙЧИВ НА ЗАСУШАВАНЕ

Направи запитване
Височина на растението
Средно
Тип зърно
Конски зъб
Брой редове
16 - 18
Брой зърна на ред
34 – 38
Тегло на 1000 зърна
350 - 370 г
Температурна сума за цъфтеж
1015°C
Температурна сума за зрелост на зърната 35% H2O
2000°C
Начално развитие
8
Стей грийн ефект
6
Отдаване на влагата
7
Толерантност на засушаване
7

1 – 3 чувствително

4 – 6 средно – добро

7 – 9 толерантно – отлично

Устойчивост на болести
Хелминтоспориоза
6
Фузариум (кочан)
7
Оптимални условия
Неблагоприятни условия
Адаптивност
++++
++++
Посевна норма (брой кълняеми семена/дка)
7500 – 8000
6500 – 7000
Характеристики
Височина на растението
Средно
Тип зърно
Конски зъб
Брой редове
16 - 18
Брой зърна на ред
34 – 38
Тегло на 1000 зърна
350 - 370 г
Температурна сума за цъфтеж
1015°C
Температурна сума за зрелост на зърната 35% H2O
2000°C
Агрономия
Начално развитие
8
Стей грийн ефект
6
Отдаване на влагата
7
Толерантност на засушаване
7

1 – 3 чувствително

4 – 6 средно – добро

7 – 9 толерантно – отлично

Фитосанитарен профил
Устойчивост на болести
Хелминтоспориоза
6
Фузариум (кочан)
7
Препоръки
Оптимални условия
Неблагоприятни условия
Адаптивност
++++
++++
Посевна норма (брой кълняеми семена/дка)
7500 – 8000
6500 – 7000

    Направи запитване за продукта