Nitrophoska®

Продуктите от марката Nitrophoska® осигуряват висококачествено, цялостно хранене с всички основни хранителни вещества необходими през цялата вегетация на културите. Благодарение на тяхната специфична технология на производство и композиция от хранителни елементи, тази група торове осигурява прецизно и ефективно хранене на различните култури, без загуби на активно вещество от отмиване, изпарение и/или блокиране в почвата.

Направи запитване

В непосредствената близост до гранулата на торовете Nitrophoska® се развива гъста коренова система, която може да усвои всички хранителни елементи в балансирани количества. Това е особено важно за по-слабо мобилните хранителни елементи като фосфор и калий. Младите растения са оптимално снабдени, а растежът на корените стимулиран.

Гранулите Nitrophoska® са различни като структура в сравнение със стандартните NPK гранули, те имат слоеста структура. Разтварянето им в почвата под действие на почвената влага става постепенно във времето. Опитите показват, че дори след един месец в почвата все още ще има остатъци от гранулата. Това не означава, че тя не се разтваря добре, а че се разгражда и освобождава хранителни вещества бавно и постепенно. По такъв начин се предотвратява блокирането на активни вещества в почвата и позволява да се използват максимално от растенията през цялата им вегетация. Остатъците от гранулите са източник на допълнителен калций и поддържат рН на почвата, което прави Nitrophoska® един от най-слабо вкисляващите торове.

 • Богата комбинация от водоразтворими хранителни вещества
 • Хармонично хранене на културите – всяка една гранула съдържа еднакви количества от посочените хранителни вещества, което прави възможно равномерното им разпръскване върху големи обработваеми площи
 • Висока хранителна ефективност дори при най-неблагоприятните условия – хранителните вещества започват да се освобождават веднага след приложението им, а самата гранула се разтваря постепенно осигурявайки балансирано и пълноценно усвояване на елементите
 • Спестява работа на полето – отличната гранулометрия позволява лесно разпръскване на тора и разпределение на еднакви количества хранителни вещества върху почвата
 • Отлични качества за съхранение и разпръскване с работни ширини над 40 метра

 

 

Nitrophoska® 12.12.17(2)(8) SOP
Nitrophoska® 13.10.20(3)
Nitrophoska® 20.10.10(3)
N
12
13
20
P₂O₅
12
10
10
K₂O
17
20
10
MgO
2
S
8
3
3
B
0.02
Zn
0.01

Nitrophoska® 12.12.17(2)(8) SOP: Подходящ за култури, които са чувствителни към повишеното съдържание на хлор в почвата, като плодове, зеленчуци, лозя, картофи, тютюн, както и за почви с висока електропроводимост или повишена засоляемост. Подобрява вкуса на плодовете и зеленчуците чрез стимулиране синтеза на органични киселини, чието съдържание е пряко свързано с вкусовите им характеристики. Способства за повишено съдържание на захари в плодове и лозя, и на скорбяла при картофите. Подобрени качества на съхранение на продукцията, поради намаленото количество вода съдържащо се в растителната тъкан.

 

Nitrophoska® 13.10.20(3): Подходящ за маслодайни култури (рапица и слънчоглед), където с нашите клиенти постигаме много добри резултати през последните 5 години.

 

Nitrophoska® 20.10.10(3): Подходящ за бърз старт напролет при култури с по-къс вегетационен период – царевица, слънчоглед, кориандър, както и за почви, които са достатъчно запасени с фосфор и калий.

Описание

В непосредствената близост до гранулата на торовете Nitrophoska® се развива гъста коренова система, която може да усвои всички хранителни елементи в балансирани количества. Това е особено важно за по-слабо мобилните хранителни елементи като фосфор и калий. Младите растения са оптимално снабдени, а растежът на корените стимулиран.

Гранулите Nitrophoska® са различни като структура в сравнение със стандартните NPK гранули, те имат слоеста структура. Разтварянето им в почвата под действие на почвената влага става постепенно във времето. Опитите показват, че дори след един месец в почвата все още ще има остатъци от гранулата. Това не означава, че тя не се разтваря добре, а че се разгражда и освобождава хранителни вещества бавно и постепенно. По такъв начин се предотвратява блокирането на активни вещества в почвата и позволява да се използват максимално от растенията през цялата им вегетация. Остатъците от гранулите са източник на допълнителен калций и поддържат рН на почвата, което прави Nitrophoska® един от най-слабо вкисляващите торове.

Ползи
 • Богата комбинация от водоразтворими хранителни вещества
 • Хармонично хранене на културите – всяка една гранула съдържа еднакви количества от посочените хранителни вещества, което прави възможно равномерното им разпръскване върху големи обработваеми площи
 • Висока хранителна ефективност дори при най-неблагоприятните условия – хранителните вещества започват да се освобождават веднага след приложението им, а самата гранула се разтваря постепенно осигурявайки балансирано и пълноценно усвояване на елементите
 • Спестява работа на полето – отличната гранулометрия позволява лесно разпръскване на тора и разпределение на еднакви количества хранителни вещества върху почвата
 • Отлични качества за съхранение и разпръскване с работни ширини над 40 метра

 

 

Формулации
Nitrophoska® 12.12.17(2)(8) SOP
Nitrophoska® 13.10.20(3)
Nitrophoska® 20.10.10(3)
N
12
13
20
P₂O₅
12
10
10
K₂O
17
20
10
MgO
2
S
8
3
3
B
0.02
Zn
0.01
Приложение

Nitrophoska® 12.12.17(2)(8) SOP: Подходящ за култури, които са чувствителни към повишеното съдържание на хлор в почвата, като плодове, зеленчуци, лозя, картофи, тютюн, както и за почви с висока електропроводимост или повишена засоляемост. Подобрява вкуса на плодовете и зеленчуците чрез стимулиране синтеза на органични киселини, чието съдържание е пряко свързано с вкусовите им характеристики. Способства за повишено съдържание на захари в плодове и лозя, и на скорбяла при картофите. Подобрени качества на съхранение на продукцията, поради намаленото количество вода съдържащо се в растителната тъкан.

 

Nitrophoska® 13.10.20(3): Подходящ за маслодайни култури (рапица и слънчоглед), където с нашите клиенти постигаме много добри резултати през последните 5 години.

 

Nitrophoska® 20.10.10(3): Подходящ за бърз старт напролет при култури с по-къс вегетационен период – царевица, слънчоглед, кориандър, както и за почви, които са достатъчно запасени с фосфор и калий.

  Направи запитване за продукта