NitroTec® 21

Амониев сулфат, третиран с Вибелзол® от БАСФ

NitroTec® 21 е амониев сулфат третиран с инхибитор на нитрификацията Vibelsol® (DMPP) от BASF. Продуктът съдържа 21% азот в амониева форма, което прави третирането му с инхибитор на нитрификацията изключително ефективно като осигурява дълго и балансирано хранене с азот в амониева и нитратна форма във времето. NitroTec® 21 се свърза трайно с почвените частици и е изключително устойчив на загуби от отмиване. NitroTec® 21 e особено подходящ за почви с алкална реакция, като продуктът има способността да намалява pH в ризосферата с до 2 единици, което от своя страна води до по-добро усвояване на всички хранителни елементи в почвата. NitroTec® 21 съдържа 24% сяра в сулфатна форма, правейки ги добро решение за запасяване на почвата със сяра.

⠀⠀

⠀⠀

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • Дългосрочна разполагаемост на азот в амониева форма, гарантираща равномерно и сигурно подхранване на културите
 • Защита от загуби от измиване и денитрификация
 • Високо съдържание на сяра, спомагаща за синтеза на протеини и по-добро усвояване на азот
 • Осигурява хелатиращо действие, влияещо позитивно върху усвояването на блокиран фосфор и микроелементи от  почвата
 • При алкални почви, подобрява алкалната  среда в ризосферата, осигурявайки добри условие за усвояване на хранителните вещества и развитието на културата
Общ азот (N), % w/w
21
Водоразтворима сяра (S), % w/w
24
Активно вещество инхибитор на нитрификация*
0,7

Инхибитор на нитрификацията DMPP: Vibelsol® от BASF

 

*като % от масата на общия азот, наличен като азот под формата на амониеви йони

NitroTec® 21 може да се прилага площно или чрез инкорпориране. Да се избягва приложение върху кисели почви (pH <6).

Ползи
 • Дългосрочна разполагаемост на азот в амониева форма, гарантираща равномерно и сигурно подхранване на културите
 • Защита от загуби от измиване и денитрификация
 • Високо съдържание на сяра, спомагаща за синтеза на протеини и по-добро усвояване на азот
 • Осигурява хелатиращо действие, влияещо позитивно върху усвояването на блокиран фосфор и микроелементи от  почвата
 • При алкални почви, подобрява алкалната  среда в ризосферата, осигурявайки добри условие за усвояване на хранителните вещества и развитието на културата
Спецификация
Общ азот (N), % w/w
21
Водоразтворима сяра (S), % w/w
24
Активно вещество инхибитор на нитрификация*
0,7

Инхибитор на нитрификацията DMPP: Vibelsol® от BASF

 

*като % от масата на общия азот, наличен като азот под формата на амониеви йони

Приложение

NitroTec® 21 може да се прилага площно или чрез инкорпориране. Да се избягва приложение върху кисели почви (pH <6).

  Направи запитване за продукта