NitroTec® 26

Амониев сулфат нитрат, третиран с Вибелзол® от БАСФ

NitroTec® 26 e амониев сулфат нитрат, третиран с инхибитор на нитрификацията Vibelsol® (DMPP) от BASF. NitroTec® 26 осигурява на растенията амониев азот (NH4 19%) във високо количество, бързодостъпен азот в нитратна форма (NO3 7%) и високо съдържание на сяра (13%) в сулфатна форма. Инхибиторът на нитрификацията задържа азота в амониева форма за период от 8 до 10 седмици в зависимост от влагата в почвата и температурата. Дългата разполагаемост за растенията с амониев азот гарантира балансирано подхранване, както и предпазва от загуби на активно вещество от отмиване и денитрификация. Комбинацията със сяра прави NitroTec® 26 изключително ефективен за постигане на качествени показатели при житни и маслодайни култури.

⠀⠀

⠀⠀

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • Азот в две форми с преобладаваща концентрация на амониев азот, в комбинация със сяра
 • Осигурява дългосрочно и балансирано хранене с азот без риск от загуби от измиване или денитрификация
 • Спомага за по-добрия синтез на цитокинини, които спомагат за деленето на клетките и развитието на повече коренови власинки и силна коренова система
 • Спомага за увеличаване на съдържанието на мазнини в маслодайните култури и на протеин в житните култури
 • Има хелатиращо действие за катионите (P, K, Fe, Zn, Mn, Cu) при почви с алкална реакция
 • Спомага за запасяването със сяра, образуването на протеини, ензими, витамини и хлорофил в растенията
Общ азот (N), % w/w
26
Амониев азот (NH₄), % w/w
18,5
Нитратен азот (NO₃), % w/w
7,5
Водоразтворима сяра (S), % w/w
13
Активно вещество инхибитор на нитрификация*
0,7 %

Инхибитор на нитрификацията DMPP: Vibelsol® от BASF

 

*като % от масата на общия азот, наличен като азот под формата на амониеви йони

 

NitroTec® 26 може да се прилага площно и чрез инкорпориране. Подходящ за всички видове култури. Особено ефективен при леки песъкливи почви и наклонени терени. Дозата на приложение зависи от отглежданата култура, фазата на приложение и желания добив.

Ползи
 • Азот в две форми с преобладаваща концентрация на амониев азот, в комбинация със сяра
 • Осигурява дългосрочно и балансирано хранене с азот без риск от загуби от измиване или денитрификация
 • Спомага за по-добрия синтез на цитокинини, които спомагат за деленето на клетките и развитието на повече коренови власинки и силна коренова система
 • Спомага за увеличаване на съдържанието на мазнини в маслодайните култури и на протеин в житните култури
 • Има хелатиращо действие за катионите (P, K, Fe, Zn, Mn, Cu) при почви с алкална реакция
 • Спомага за запасяването със сяра, образуването на протеини, ензими, витамини и хлорофил в растенията
Спецификация
Общ азот (N), % w/w
26
Амониев азот (NH₄), % w/w
18,5
Нитратен азот (NO₃), % w/w
7,5
Водоразтворима сяра (S), % w/w
13
Активно вещество инхибитор на нитрификация*
0,7 %

Инхибитор на нитрификацията DMPP: Vibelsol® от BASF

 

*като % от масата на общия азот, наличен като азот под формата на амониеви йони

 

Приложение

NitroTec® 26 може да се прилага площно и чрез инкорпориране. Подходящ за всички видове култури. Особено ефективен при леки песъкливи почви и наклонени терени. Дозата на приложение зависи от отглежданата култура, фазата на приложение и желания добив.

  Направи запитване за продукта