NitroTec® 46 Max

Уреа, третирана с Вибелзол® от БАСФ

NitroTec® 46 Max е уреа, третирана с инхибитор на нитрификацията Vibelsol® (DMPP) от BASF. NitroTec® 46 Max осигурява на растенията азот в амониева форма от 8 до 12 седмици в зависимост от влагата и температурата в почвата. Инхибиторът на нитрификация помага за намаляване на измиването на нитрати и намалява емисиите на азотен оксид (парников газ, известен също като N₂O) в атмосферата със 73%. Продуктът се препоръчва за поливни култури с дълга вегетация за обезпечаване на нуждите от азот през целия цикъл.

⠀⠀

⠀⠀

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • По-добро използване на азота във всички усвоими за растенията форми чрез контролираното му доставяне на културата
 • Намаляване на загубите на азот от измиване и денитрификация
 • Осигуряване на доставка на азот независимо от метеорологичните условия
 • Дългосрочна разполагаемост с амониев азот спомагащ за по-добрата усвоимост на P, K, Fe, Zn, Mn, Cu
 • Оптимизиране на разходите за труд (намаляване на разходите) поради по-малкото приложения
Общо съдържание на азот (N)
46 %
Активно вещество инхибитор на нитрификация*
0,6 %

Инхибитор на нитрификацията DMPP: Vibelsol® от BASF

 

*като % от масата на общия азот

 

Препоръчва се внасянето на NitroTec® 46 Max чрез инкорпориране в почвата или непосредствено преди валеж или поливка. Дозата на приложение зависи от отглежданата култура, фазата на приложение и желания добив.

Ползи
 • По-добро използване на азота във всички усвоими за растенията форми чрез контролираното му доставяне на културата
 • Намаляване на загубите на азот от измиване и денитрификация
 • Осигуряване на доставка на азот независимо от метеорологичните условия
 • Дългосрочна разполагаемост с амониев азот спомагащ за по-добрата усвоимост на P, K, Fe, Zn, Mn, Cu
 • Оптимизиране на разходите за труд (намаляване на разходите) поради по-малкото приложения
Спецификация
Общо съдържание на азот (N)
46 %
Активно вещество инхибитор на нитрификация*
0,6 %

Инхибитор на нитрификацията DMPP: Vibelsol® от BASF

 

*като % от масата на общия азот

 

Приложение

Препоръчва се внасянето на NitroTec® 46 Max чрез инкорпориране в почвата или непосредствено преди валеж или поливка. Дозата на приложение зависи от отглежданата култура, фазата на приложение и желания добив.

  Направи запитване за продукта