NPK 16.16.16

NPK 16.16.16 е балансиран комбиниран тор за всякакви почви и култури. Най-ефективен, когато се прилага за редови и технически култури – при култивиране преди сеитбата или по време на сеитбата.

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
  • NPK 16.16.16 допринася за подобряване на качествените характеристики на културата: увеличаване на съдържанието на протеини в зърното, масло в семената и качеството на грудковите и кореноплодните култури
  • Устойчиви резултати независимо от типа почва и култура
Общ азот (N), % w/w
16
Фосфор (P₂O₅), % w/w
16
Калий (K₂O), % w/w
16
Влага
1% max
Гранулометрия
Под 1 мм
2% max
1 - 6 мм
90% min
Под 6 мм
100%
Ползи
  • NPK 16.16.16 допринася за подобряване на качествените характеристики на културата: увеличаване на съдържанието на протеини в зърното, масло в семената и качеството на грудковите и кореноплодните култури
  • Устойчиви резултати независимо от типа почва и култура
Спецификация
Общ азот (N), % w/w
16
Фосфор (P₂O₅), % w/w
16
Калий (K₂O), % w/w
16
Влага
1% max
Гранулометрия
Под 1 мм
2% max
1 - 6 мм
90% min
Под 6 мм
100%

    Направи запитване за продукта