NPK(S) 10.26.26(2)

NPK(S) 10.26.26(2) е комплексен тор с високо съдържание на фосфор и калий и средно на азот, правейки го изключително подходящ за предсеитбено торене на есенни култури. Прилагането му е особено изгодно при почви с ниско съдържание на подвижен фосфор и калий. В такива почви растенията отговарят по-активно на торене с 10.26.26(2), отколкото в плодородните почви.

Опаковка:
BB (big bag), насипно
Направи запитване
 • Напълно отговаря на нуждите на културите от фосфор и калий, осигуряващ необходимата стартова доза азот
 • Високоефективен при почви наситени с минерален азот
 • Възстановява почвеното плодородие при влагане на 100% от дозата за планирана реколта
 • Най-подходящ за технически култури (захарно цвекло, слънчоглед) и за зърнени култури (зимна пшеница и ечемик)
 • Високата концентрация на активно вещество го прави икономически изгоден
% w/w
Общ азот (N)
10
Фосфор (P₂O₅)
26
Калий (K₂O)
26
Сяра (S)
2
Магнезий (Mg)
0.3 - 1.0
Гранулометрия
1 - 6 мм
97% min
под 1 мм
3% max
всички видове почви
есен и пролет по време и преди сеитба
всички видове култури
Ползи
 • Напълно отговаря на нуждите на културите от фосфор и калий, осигуряващ необходимата стартова доза азот
 • Високоефективен при почви наситени с минерален азот
 • Възстановява почвеното плодородие при влагане на 100% от дозата за планирана реколта
 • Най-подходящ за технически култури (захарно цвекло, слънчоглед) и за зърнени култури (зимна пшеница и ечемик)
 • Високата концентрация на активно вещество го прави икономически изгоден
Спецификация
% w/w
Общ азот (N)
10
Фосфор (P₂O₅)
26
Калий (K₂O)
26
Сяра (S)
2
Магнезий (Mg)
0.3 - 1.0
Гранулометрия
1 - 6 мм
97% min
под 1 мм
3% max
Препоръки
всички видове почви
есен и пролет по време и преди сеитба
всички видове култури

  Направи запитване за продукта