NPK(S) 8.20.30(2)

NPK(S) 8.20.30(2) е комбиниран тор с високо съдържание на фосфор и калий и с ниско съдържание на азот. Подходящ за основно есенно влагане. Особено ценен за култури, които се нуждаят от високо съдържание на достъпен фосфор и калий в почвата. Ефективен за почви с ниско съдържание на подвижен калий, леки и рехави почви с промивен воден режим. Универсален тор, идеален за многогодишни тревисти растения, захарно цвекло и картофи, както и за зърнени и зърнено-бобови култури в почви с високо съдържание на сяра.

Опаковка:
BB (big bag), насипно
Направи запитване
  • Съдържанието на изцяло амониев азот, който подкислява почвения разтвор в ризосферата, спомага за развитието на азот фиксиращите бактерии
  • Високоефективен при използване като основен тор, влаган преди сеитба на индустриални култури (зърнени, маслодайни, технически и др.)
  • Идеално съотношение на хранителни елементи за есенно влагане при картофи, захарно цвекло и други кореноплодни растения
  • Високата концентрация на активно вещество го прави икономически изгоден
Общо съдържание на амониев азот (NH₄), % w/w
8
Фосфор (P₂O₅), % w/w
20
Калий (K₂O), % w/w
30
Сяра (S), % w/w
min 2
Влага
1.5% max
Гранулометрия
1 - 6 мм
97% min
под 1 мм
3% max
подходящ за всички видове почви
през есента по време и преди сеитба
всички видове култури особено кореноплодни
Ползи
  • Съдържанието на изцяло амониев азот, който подкислява почвения разтвор в ризосферата, спомага за развитието на азот фиксиращите бактерии
  • Високоефективен при използване като основен тор, влаган преди сеитба на индустриални култури (зърнени, маслодайни, технически и др.)
  • Идеално съотношение на хранителни елементи за есенно влагане при картофи, захарно цвекло и други кореноплодни растения
  • Високата концентрация на активно вещество го прави икономически изгоден
Спецификация
Общо съдържание на амониев азот (NH₄), % w/w
8
Фосфор (P₂O₅), % w/w
20
Калий (K₂O), % w/w
30
Сяра (S), % w/w
min 2
Влага
1.5% max
Гранулометрия
1 - 6 мм
97% min
под 1 мм
3% max
Препоръки
подходящ за всички видове почви
през есента по време и преди сеитба
всички видове култури особено кореноплодни

    Направи запитване за продукта