NP(S) 14.40(7)

NP(S) 14.40(7) е комплексен трикомпонентен тор, който съдържа азот, фосфор и сяра. Най-ефективен за почви с ниско съдържание на подвижен фосфор и сяра и високо съдържание на калий. Широкото съотношение на азот и фосфор позволява торът да се използва ефективно по време на сеитба, като се влага близо до семената.

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • Използва се за почви с ниско съдържание на фосфор, ликвидира недостига на сяра
 • Повишава съдържанието на белтъчини в зърното и на масло в семената
 • Подходящ за бобови култури, които реагират добре на сяра при средна доза на азота
 • Подобрява фосфорното хранене при ниски пролетни температури
 • Силно водоразтворим фосфор (>90%), осигуряващ сигурен старт на културите
Общo съдържание на азот (N), % w/w
14
Фосфор (P₂O₅), % w/w
40
Сяра (S), % w/w
7
Влага
1.5% max
Гранулометрия 2-5 мм
95% min
всички видове почви, особено подходящ за алкални почви
есен и пролет по време или преди сеитба
всички видове култури
Ползи
 • Използва се за почви с ниско съдържание на фосфор, ликвидира недостига на сяра
 • Повишава съдържанието на белтъчини в зърното и на масло в семената
 • Подходящ за бобови култури, които реагират добре на сяра при средна доза на азота
 • Подобрява фосфорното хранене при ниски пролетни температури
 • Силно водоразтворим фосфор (>90%), осигуряващ сигурен старт на културите
Спецификация
Общo съдържание на азот (N), % w/w
14
Фосфор (P₂O₅), % w/w
40
Сяра (S), % w/w
7
Влага
1.5% max
Гранулометрия 2-5 мм
95% min
Препоръки
всички видове почви, особено подходящ за алкални почви
есен и пролет по време или преди сеитба
всички видове култури

  Направи запитване за продукта