Азотни торове

Project Detail

Азотът е основен хранителен елемент с важна роля в процесите на растежа, развитието и плододаването. Растенията са чувствителни както на недостига, така и на излишъка на азот. При недостиг на азот, размерът на растението намалява, както и площа на листната повърхност, по-малък остава броят и големината на семената и плодовете. Растенията остават дребни, не се осигурява качествен и висок добив от зелена маса, семена и плодове. Прекомерното и особено едностранчиво хранене с азот дава неблагоприятно отражение върху продуктивността на културата.

Брошура – азотни торове

Брошура – азотно-серни торове

Уреа (карбамид)

Карбамидът е най-използваният азотен тор в световното земеделие, водоразтворим, с най-високо съдържание на азот – 46 %. Това го прави тора с най-висока концентрация на активни хранителни вещества спрямо всички видове азотни торове. Азотът при уреата е в амидна форма, която по време на процеса на трансформация в почвата, се превръща първо в амониева, а след това в нитратна форма, като по този начин предпазва почвите от вредно вкисляване, осигурявайки необходимия азотен баланс. Уреата е подходящ тор за всички видове земеделски и градинарски култури, независимо от срока на приложение.

TESTUREAGRAN

Предимства:

 • Хомогенен продукт – чисто бели гранули или зърна (prills)
 • Висока концентрация на активни хранителни вещества (N-46%)
 • Универсално приложим, подходящ за всички земеделски
  и градинарски култури
 • Много добри транспортни и складови качества: свободно течащ,
  здравина на гранулите/зърната, не се разпрашава
 • Балансиран диапазон на размера на гранулите/зърната,
  осигурявайки равномерно разпръскване
 • Омасляването на повърхността предпазва от сбиване
 • В почвата се подлага бързо на амонификация, при което амониевият азот
  се абсорбира от почвата и не подлежи на измиване при ниски температури
Продукт Произход Съдържание Вид Спецификация
Уреа Русия N – 46% Гранули изтегли
Уреа Египет/Алжир N – 46% Гранули изтегли
Уреа Русия N – 46% Прилинг изтегли
Уреа Румъния N – 46% Прилинг изтегли

 

UTEC®

Карбамидът е най-използваният азотен тор в световното земеделие, водоразтворим, с най-високо съдържание на азот – 46 %. Това го прави тора с най-висока концентрация на активни хранителни вещества спрямо всички видове азотни торове. Амидният азот в уреата често може да доведе до съществени загуби на азот след приложението, като функция от взаимодействието му с почвата и климатичните условия. Тези загуби се срещат по време на урейната хидролиза катализирана от урейните ензими, образувани от микроорганизми и растения в почвата. Хидролизата в уреа води до образуването на две форми на азота. Амонячната форма (NH4+), която се свързва с органичните фракции в почвата и газообразната нитратна форма (NH3), която се изпарява в атмосферата намалявайки количеството азот достъпен за растението. Торовете от линията UTEC® съдържат инхибитор NBPT – най-ефективния уреазен инхибитор, приложен в иновативна течна формулация производство на BASF. Инхибиторът временно блокира урейната хидролиза, като значително намалява азотните загуби в следствие на летливостата на амоняка.


Брошура UTEC® UTEC

Продукт Произход N S Вид Спецификация
UTEC® 46 ЕС N – 46% Гранули изтегли
UTEC® 40 ЕС N – 40% 5.7% Гранули

Характеристики и ефекти
Уреата третирана с инхибитор UTEC® е защитена като преобразуването в амонячна форма бива забавено с 10-14 дни. През този период, амидният азот се превръща в амонячен, като предотвратява изпарениятата на азот и снабдява повече хранителни вещества на растенията. Технологията UTEC® е резултат от дългогодишна изследователска и научна дейност в немските лаборатории на BASF, постигайки изключителна стабилност на молекулата на NBPT инхибитора и висока ефикасност при третирането на уреа.

UTEC® 46 е отличим продукт, образуван от еднообразни по размер гранули с жълт цвят, т.к. биват третирани хомогенно в контролирани системи със специфично ограничено количество течен инхибитор, изцяло патентован и произведен в Германия, съдържащ NBPT. Приложението на UTEC® е лесно и може да се адаптира към различни технологии на торене, като гарантира значително повишение на добива в сравнение с изпозването на конвенционална уреа. Продуктът е тестван и доказан чрез различни опити на международно ниво на различни култури и климатични особености.

Амониев Нитрат/Амониева Селитра

Амониев Нитрат (амониева селитра) е бързодействащ азотен тор, който се използва основно при подхранване на растенията и е приложим за всички видове култури и почви с алкално или неутрално рН.

Азотът е незаменим хранителен елемент в процеса на фотосинтеза, образуване на листна маса, формиране на плодове и семена, количество и качество на добивите. През вегетацията, азотът в растенията е концентриран в растящите вегетативни органи (вегетационни върхове, млади листа), реутализира се многократно от по-старите органи в по-младите и накрая в зърното като резервен белтък, който определя неговото качество. Нуждата от азот при вегетацията зависи от вида на растението, условията на средата и отглеждането, от прогнозните и реализираните добиви. Богатото съдържание на азот в амониевата селитра оказва най-силен ефект върху добивите при полските култури.

AN Grandulated - SiteAN SAN Sbr - Site AN Georgia - SiteAN - Site

Продукт Произход Съдържание Вид Спецификация
АН България N – 34.4% Прилинг изтегли
АН Грузия N – 34.4% Прилинг изтегли
САН* Сърбия N – 33.0% Гранули изтегли

*САН – Стабилизиран Амониев Нитрат

Калциев Амониев Нитрат

Калциев Амониев Нитрат е физиологично неутрален азотен тор, получен при смесване на стопилка от амониев нитрат и смлян калциев карбонат или доломит, който запасява с допълнително калций (Ca) и Магнезий (Mg) посевите. Комбинираното съдържание на 27% азот в нитратна и амониева форма, прави Калциево Амониевия Нитрат един многофункционален тор за всякакви култури и почви. Отличната гранулометрия и повърхностно покритие гарантира лесно и оптимално съхранение, както и равномерна разпръскваемост на продукта.
Предимства:

 • Подходящ за предсеитбено торене при кисели почви за намаляване на вредната киселинност
 • Намалява необходимостта от варосване
 • Гранулиран продукт с изпитано и тествано качество за по-дълготрайно съхранение
 • Балансиран диапазон на размера на гранулите и голямо специфично тегло за равномерно разпръскване
 • Високо ефективен тор, поради наличието на калциеви и/или магнезиеви карбонати, които осигуряват оптимално и балансирано развитие на растенията

CANSLOTEST

 

Продукт Произход Съдържание Вид Спецификация
КАН Словакия N – 27% + (4.1% MgO ; 7% CaO) Гранули изтегли
КАН Унгария N – 27% + (5% MgO ; 7% CaO) Гранули изтегли
КАН Турция N – 27% + (20% CaCO3) Гранули изтегли
КАН Хърватска N – 27% + (4.8% MgO ; 6.7% CaO) Гранули изтегли

Амониев Сулфат + Амониев Сулфат Нитрат

Амониев Сулфат е физиологично кисел тор, който не бива да се използва при кисели почви. Този минерален тор съдържа около 21% азот, 24 % сяра и има сивкав или жълтеникав цвят, с добра разтворимост и относително по-слаба хигроскопичност. Най-подходящ е за почви с високо съдържание на карбонати. Внася се предсеитбено. Особено подходящ и използван в цял свят при серолюбиви култури като рапица, ориз и др.Препоръчително е нормата на торене да бъде определяна на базата на извършен агрохимичен анализ на почвата, за да се избегнат вредни вкислявания.

Амониев Сулфат Нитрат е гранулиран минерален тор, който подсигурява всички култури с необходимото количество азот и сяра. За разлика от амониев сулфат, тук азотът е наличен в две форми – амонячна и нитратна, а сяра е налична под формата на сулфат. Най-използвания азотен тор за подхранване в Германия с изпитан опит от над 80 години.

Предимства:

 • Наличие на сяра за оптимални добиви и високо качество на продукцията
 • Намалява наличието на остатъчен азот след жътва
 • Гранулиран продукт с изпитано и тествано качество за по-дълготрайно съхранение и равномерно приложение
 • Една азотна доза подсигурява достатъчно сяра за целия период на вегетация
 • Азотът е наличен в две форми – амонячна и нитратна

ASTESTEZ AS Chine - Site

Продукт Произход Съдържание Вид Спецификация
АСН Словакия N – 26% / S – 13% (32,5 % SO3) Гранули изтегли
АСН Словакия N – 24% / S – 10% / MgO – 6 % Гранули изтегли
АС Хърватска N – 20% / S – 24% Гранули изтегли
АСН Германия N – 26% / S – 13%(32,5 % SO3) Кристали изтегли