Азотно-фосфорни торове

Project Detail

Фосфорът участва във всички жизнено важни процеси. Стимулира растежа на кореновата система на дълбочина, коригира неблагоприятните последици от прекомерното азотно торене, като предпазва житните култури от полягане, подобрява съотношението между зърното и сламата, повишава захарното съдържание на плодовете и зеленчуците, съдържанието на скорбяла в картофите, на мазнините в слънчогледа. Недостигът му предизвиква проблеми като: ненормално оцветяване, дребнолистие, засукване в растежа на кореновата система и другите органи, закъснение на цъфтежа, плододаването и узряването.

Брошура – азотно-фосфорни торове

Моноамониев Фосфат (амофос) /МАП 12:52/

Моноамониев фосфат (амофос) е комплексен, водоразтворим, гранулиран минерален тор, който съдържа два основни хранителни елемента – 11, 12% азот /N/ и 52% фосфорен пентаоксид /P2O5/. Фосфорът е добре разтворим във вода (мин. 52%), а азотът е в амонячна форма. Амофосът е ефективен, универсален тор, който може да се използва при всички видове култури и почви, като се внася предсеитбено през есента, както и заедно с азотните торове през пролетта. Наличието на двата основни хранителни елемента – азот и фосфор, спомагат за баланс в почвата и позволява да се използва за основно и за подхранващо торене. Моноамониевият фосфат е особено подходящ за дълбоко торене при фосфоро любиви култури (царевица). Този продукт е лесен за внасяне в почвите поради отличните си физични свойства, здравината и еднаквостта на гранулите, както и добрата му разтворимост във вода, а слабата подвижност на фосфора в почвата осигурява фосфорната наличност и при последващи култури.

MAPTESTMAPTEST2

Предимства:

  • Висококонцентриран тор, съдържащ 52% концентрация на фосфати – 52% напълно разтворим
  • Осигурява балансирано внасяне на основните хранителни вещества в почвата – (Азот и Фосфор)
  • Добри транспортни и складови качества: не е хигроскопичен, не образува прах, трудно се сбива
  • Добро разпръскване благодарение на балансиран размер на гранулите
Продукт Произход Съдържание Вид Спецификация
МАП Русия N – 12% / P2O5 – 52% Гранула изтегли
МАП България N – 11% / P2O5 – 52% Гранула изтегли
МАП Русия N – 12% / P2O5 – 52% Гранула изтегли

Диамониев Фосфат (диамофос) /ДАП 18:46/

Диамониев фосфат е комплексен, гранулиран минерален тор, който съдържа два основни хранителни елемента – 18% азот /N/ и 46% фосфорен пентаоксид /P2O5/. Фосфорът е добре разтворим във вода (мин. 43 %), а азотът е в амонячна форма. Получава се по химичен път чрез реакция между фосфорна киселина (P2O5) и амоняк (NH3). Този продукт е лесен за внасяне в почвите поради отличните си физични свойства, здравината и еднаквостта на гранулите, както и добрата му разтворимост във вода. Диамониев фосфат може да се използва при всякакви почви и култури, като се внася предсеитбено през есента, както и заедно с азотните торове през пролетта. Наличието на двата основни хранителни елемента – азот и фосфор, спомагат за баланс в почвата и позволява да се използва за основно, както и за подхранващо торене. При есенните култури може изцяло да замества предсеитбеното торене с азот. Бидейки водоразтворим, той е бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата осигурява фосфорната наличност и при последващи култури.

DAP1TestDAP2Test
Предимства:

  • Висококонцентриран тор, съдържащ 46% концентрация на фосфати – 43% напълно разтворим
  • Осигурява балансирано внасяне на основните хранителни вещества в почвата – (Азот и Фосфор)
  • Добри транспортни и складови качества: не е хигроскопичен, не образува прах, трудно се сбива
  • Добро разпръскване благодарение на балансиран размер на гранулите
Продукт Произход Съдържание Вид Спецификация
ДАП Русия/Литва N – 18% / P2O5 – 46% Гранула изтегли
ДАП Турция N – 18% / P2O5 – 46% Гранула изтегли
ДАП Русия N – 18% / P2O5 – 46% Гранула изтегли

Троен Суперфосфат (ТСП)

TSPTESTТройният суперфосфат е силно концентриран фосфорен тор съдържащ 46 % дифосфорен пентаоксид /P2O5/ и е подходящ за подхранване при алкални и слабо кисели почви. Високата концентрация на фосфор при този тор подпомага развитието на кореновата система, усвояването на вода и хранителни вещества от растенията, както и повишава тяхната устойчивост при ниски температури. Този продукт се прилага предимно при есенното запасяващо торене, тък като по-голямата част от фосфора се усвоява за по продължителен период от време. Останалата част – водоразтворимият фосфор се усвоява бързо и задоволява моментните нужди от фосфор на растенията. Поради тази причина, торенето с троен суперфосфат може да запаси почвите с нужния фосфор и за следващи култури. Продуктът не е хигроскопичен и има добра гранулометрия, което улеснява неговото приложение. Употребата му по света постепенно се заменя от комплексни азотно-фосфорни торове.

Продукт Произход Съдържание Вид Спецификация
ТСП България P2O5 – 46% Гранули изтегли