Калиеви торове

Project Detail

Въпреки, че не е съставна част на органичната материя, калият присъства в големи количества във всички растения и има особено важни функции. Чрез регулиране дейността на голям брой ензими на практика този елемент участва във всички жизненоважни процеси. Чрез ефекта си върху ензимите, калият има голямо влияние върху синтеза на веществата, придвижването и натрупването им в съответните органи. Калият усилва синтеза на протеини, захари, мазнини и високомолекулни въглехидрати (скорбяла, целулоза).

Брошура – калиеви торове

Калиев Хлорид (MOP)

Калиев хлорид е най-популярният калиев тор. Добивайки се чрез рафиниране на натурални калиеви соли, този тор е изцяло естествен природен продукт. Бидейки гранулиран, калиевият хлорид забавя усвояването на хранителните елементи в почвата, като по този начин удължава тяхното действие, повишавайки почвеното плодородие. Внася се по време на лятно-есенната оран за пролетните култури и с предсеитбеното дисковане за есенно-зимните култури.

Продукт Произход Съдържание Вид Спецификация
MOP Русия KCl – 95% / К2О – 60% Гранули изтегли
MOP Русия KCl – 98% / К2О – 62% Кристали изтегли

Калиев Сулфат /K2SO4/ (SOP)

Калиеви сулфат е сивобяла или жълтеникавобяла, ситно кристална сол с горчив вкус, който се използва за стабилизиране на водния режим на растенията. Калият влияе благоприятно на клетките и помага за балансирано дишане и фотосинтеза. Добрата запасеност на калий спомага за намаляване на нуждите от вода за формиране на добив. Калиев сулфат бива гранулиран и водоразтворим.KSO4test

Продукт Произход Съдържание Вид Спецификация
SOP Белгия К2О – 50% / SO452% / Cl – 2 %  Гранули изтегли
SOP Белгия К2О – 51% / SO456% / Cl – 0.6% Кристали изтегли