Листни торове и Биостимуланти

Project Detail

Листни Торове, Биостимуланти – Амино киселини, Хуминови и фулвинови киселини

Биостимулантите са разнообразни химични вещества, които се прилагат върху растенията или почвите с цел подобряване жизнеността на културите, добивите, качеството и устойчивостта им към абиотичен стрес.
При листното подхранване на растенията се предоставя допълнително количество хранителни вещества в лесно усвоима форма. Видимият ефект е доста по-бърз (1-3 дни) отколкото при почвеното приложение. Листните торове и биостимуланти могат да се прилагат по време на целия вегетационен период. Повишава се физиологичната активност на кореновата система на растенията. Листното торене през вегетативните фази стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви. Листното подхранване не замества основното торене, а само го допълва.

Биостимулантите оказват влияние чрез:

 • Подобряване на метаболизма на растението, което води до повишаване на добива и качеството на културата
 • Повишаване на устойчивостта на растенията към абиотични фактори (метеорологични фактори, третиране с фитосанитарни продукти, и др.)
 • Улесняват асимилацията на микроелементи и усвояемостта на хранителни вещества
 • Повишават качеството на продукцията – повишаване на захарността, по-добър цъфтеж (намаляват окапването на цветовете), повече плодове и др.
 • Спомагат за по-ползотворно използване на водата
 • Стимулират развитието на кореновата система
 • Подобряват почвеното плодородие, насърчавайки развитието на почвената микрофлора

Fertium Aminobore

„AminoBore“ е органичен биостимулант съдържащ азот, водоразтворим бор (B) и свободни амино киселини. Препоръчва се за маслодайни култури, люцерна, плодове, лозя и др. (Отговаря на стандарт за биологично земеделие NFU 42-003-2)

Аминобор спомага за:

• По-бързото усвояване и придвижване на бора в растението
• Възстановяване на културите при стрес от абиотичен характер (студ, суша, градушка)
• Стимулиране на фотосинтезата и плодообразуването
• Цялостното балансирано развитие на културите

Aminobore %w/w Култура Период на приложение Бр. третирания Доза
Общ азот: 4 % Слънчоглед от 4-ти до 8-ми лист 1 200 – 300 мл/дка
Органичен азот: 4 % Люцерна 8 до 12 дни след всяко косене 2-4 100 – 300 мл/дка
 Бор (B) – водоразтворим 9 % Цвекло от 8-ми до 12-ти лист 1 250 – 400 мл/дка
Свободни амино киселини 5 Плодове От напъпване до бране 2-3 200 – 300 мл/хл
pH 7 Лозя От напъпване до бране 1-2 200 – 300 мл/хл
 • Да не се смесва със силно алкални продукти, сяра, мед, минерални масла. Разклатете преди употреба.
 • Опаковка: Бидон 20л. / 5л.

FertiumZnMn

„FertiumZnMn“ течни амино киселини с микроелементи, манган (Mn) и цинк (Zn) за листно приложение или капково напояване.

Течен тор, който коригира недостиг на микроелементи. Съдържа свободни амино киселини, които подобряват усвоимостта на микроелементи, стимулират растежа и способстват за възстановяването на растението след условия на стрес – студ, недостиг на вода, след третирания с фитосанитарни продукти и др., като се има предвид, че осигурява протеиновия синтез в критични моменти.

• Повишава листнотно усвояване на хранителни вещества, през отворите на тъканите
• Натуралната форма на аминокиселините позволява по-добра проводимост през клетъчните мембрани
• Подобрява усвояемостта на микро елементите
• Осигурява бърз принос на енергия за образуването на протеини
• Хелатиращо и защитно действие за микро елементите.

FertiumZnMn %w/w Листно Приложение
Азот N (органичен) 2 % всички култури
Водоразтворим Манган (Mn): 4 % на няколко приложения
 Водоразтворим цинк (Zn): 4 % разтвор: 200-400мл/100л. вода
Свободни амино киселини 8 може да се смесва с фитосанитарни продукти
pH 4
Аминограма Al,Ar,As,Ci,Fe,Gl,Glu,Hp,Hi,
Is,Le,Ls,Me,Pr,Se,Tir,Tr,Trp,Va
 • Да не се смесва със сулфати. Разклатете преди употреба.
 • Опаковка: Бидон 20л. / 5л./ IBCs

Микроелементи

Микроелементите присъстват в растенията в значително малки количества, но заемат изключително важно място във функционирането на метоболизма.

Без тях растенията не могат да се развиват и хранят правилно.

 • Желязо – Fe: желязото участва в процеса на дишане, производството на ензими и синтезирането на хлорофила. Растенията приемат желязото както през листата така и през кореновата система. Достъпната за растенията форма е Fe2+.
 • Бор – B: борът участва в растежа на корените, функциите на клетъчната стена, преминаването на въглехидратите, регулация на метаболизма и производството на цветове
 • Мед – Cu: растенията абсорбират медта като йон Cu2+. Медта е ключова част от ензимите отговарящи за дишането при растенията, но в изключително малки количества
 • Манган – Mn: Манганът участва в структурата на ензимите, синтезиращи хлорофила и тези участващи във фотосинтезата. Нуждата на растенията от манган са много малки, но въпреки това е много важен за тяхното функциониране
 • Молибден – Mo: Молибденът е много важен микроелемент за растенията. Той участва в ензимите редуциращи нитратите до амониеви йони, които са необходими за синтеза на белтъци. Абсорбира се от растенията като молибдат MoO42-
 • Цинк – Zn: Цинкът е важен микроелемент за общата устойчивост и доброто развитие на растенията. Той е компонент на множество ензими – най-вече тези, които са отговорни за процеса фотосинтеза. Приема се от растенията като Zn2+, през корените и листата

SuperAmin - Амино Киселини ; Хуминови и фулвинови киселини

Fertium Superamin – капсулиран физиоактиватор предназначен на биоактивни принципи, които благоприятстват физиологичните процеси в културите. (55 % свободни амино киселини)

Органични хуминови екстракти от леонардит – Gepavit